Zespół obrzędowy „Lasowiaczki” powstał spontanicznie w 1976 roku. Główną inicjatorką utworzenia zespołu była Maria Kozłowa – wspaniała poetka ludowa, malarka, hafciarka i uznana animatorka życia kulturalnego. Maria Kozłowa, kiedy spostrzegła, że wsie zmieniają swoje oblicze, zaczęła spisywać zwyczaje i pieśni, aby przekazać je przyszłym pokoleniom. Jej pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności Baranowa Sandomierskiego. W początkowym okresie Pani Kozłowa jako niekwestionowana liderka o dużym autorytecie, kierowała i przygotowywała zespół według własnych pomysłów. Współdziałała z nią Anna Rzeszut (popularna „Babcia Hania”), która przez wiele kolejnych lat była charyzmatyczną liderką zespołu. Duży wpływ – szczególnie na początkową promocję – miała Alina Szymczyk, ówczesna dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. To dzięki niej „Lasowiaczki” zdobyły znaczny rozgłos w skali makroregionu, oraz uznanie w kręgach znawców kultury ludowej.

W ciągu wieloletniej działalności, zespół przemierzył tysiące kilometrów, odwiedzając wiele regionów Polski. Występował nie tylko przed rodakami, ale również przed zagranicznymi gośćmi, gdzie prezentowane były widowiska zawierające tradycje, zwyczaje i obrzędy całoroczne związane z najważniejszymi świętami liturgicznymi i z dawnym życiem codziennym Lasowiaków (czyli ludzi żyjących w dawnej Puszczy Sandomierskiej). „Lasowiaczki” zdobyły wiele prestiżowych nagród na najważniejszych festiwalach i przeglądach związanych z krzewieniem kultury regionalnej. Niemalże na stałe wpisały się w historię „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie nie tylko brały czynny udział w  prawie wszystkich konkurencjach tego przeglądu, ale również „jako czarownice okadzały pasowanych na zbójnika kandydatów”.

Zespół przez długi okres swojej działalności współpracował z wieloma szkołami, przedszkolami, bibliotekami i innymi ośrodkami kultury z naszego  regionu, prowadząc między innymi warsztaty sztuki ludowej (propagując tworzenie lasowiackich wzorów, kwiatów z bibuły, wycinanek, palm, pisanek, wieńców dożynkowych czy ozdób choinkowych). Zespół od lat współpracuje również z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega oraz Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, co zaowocowało powstaniu obszernej dokumentacji filmowej i fotograficznej wzbogacającej archiwa wspomnianych placówek.

W 2019 roku zespół obrzędowy „Lasowiaczki” powiększył się, dzięki włączeniu do swojego grona członkiń z Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim.

Na co dzień KGW „Lasowiaczki” zajmuje się rękodziełem. Ich prace obejmują: haft Lasowiacki tworzony za pomocą różnych technik, szycie strojów lasowiackich, szydełkowanie, tworzenie kwiatów z bibuły marszczonej i krepiny, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, wyroby z bibuły prasowanej, wyrób pająków, pisanek-kraszanek, palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, czy wycinanek lasowiackich.

Mocną stroną „Lasowiaczek” są kulinaria – potrawy i pieczywo tradycyjne serwowane  między innymi na „Wigilii lasowiackiej”, „Jarmarku Ludzi z Pasją”, w czasie festiwalu „Dziecko w Folklorze” oraz na innych imprezach okazjonalnych. „Lasowiaczki” działające jako zespół obrzędowy i jako Koło Gospodyń Wiejskich są niepowtarzalne i niezastąpione na różnego rodzaju imprezach stacjonarnych czy plenerowych.
Gdzie są LASOWIACZKI tam  nikt się  nudzi, ani głodny nie chodzi. Przybywojcie do Baranowa Sandomierskiego, a przywitomy wsyćkich calem serceńkiem, a jakby nos ktoś chciał łu siebie gościć to tyż z wesołościo do Wos przyjedziewa.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
08.12.2021
Data publikacji
08.12.2021
Data modyfikacji
14.07.2024