Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim prowadzi swoją podstawową działalności przy pomocy Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu, Biblioteki w Baranowie Sandomierskim i jej trzech filii w Dąbrowicy, Suchorzowie i Woli Baranowskiej. Obok prowadzenia działalności związanej z organizacją czasu wolnego, MGOK zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej. Jest organizatorem licznych koncertów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, patronuje lokalnym twórcom i zespołom.

Działalność Ośrodka Kultury jest specyficzna, zasadniczo skupia się na kształtowaniu człowieka, wzbogacaniu jego osobowości, dostarczaniu pozytywnych wzorców, przeżyć estetycznych i emocjonalnych. Jest to działalność kompensacyjna polegająca na uzupełnianiu wiedzy i wychowania zdobywanych w rodzinie i w szkole.

Od wielu lat Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną skupiającą dorosłych, młodzież i dzieci. Na szczególną uwagę zasługuje tu zespół „Lasowiaczki”, który szerzy rodzimą kulturę w całej Polsce, otrzymuje wiele prestiżowych nagród i jest prawdziwą wizytówką naszej gminy.

Obecnie kształcimy i wychowujemy dzieci oraz młodzież w dziedzinie tańca nowoczesnego i estradowego, teatru, kabaretu, wokalu, nauki gry na instrumentach, rękodzieła. Prowadzą je instruktorzy z przygotowaniem zawodowym i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy, a nawet okolic. Nas cieszy fakt, że rodzice powierzają swoje pociechy nam – inwestują w ten sposób w ich rozwój duchowy, artystyczny.

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
01.03.2021
Data publikacji
01.03.2021
Data modyfikacji
16.06.2024