„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie” – André Malraux

W piątek 30 czerwca miało miejsce rozdanie nagród „Znak kultury”. Nagrody te są przyznawane od 25 lat przez władze samorządu Województwa Podkarpackiego. W tym roku nagrody otrzymało 9 twórców oraz 15 zespołów. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród uhonorowanych tą prestiżową nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego znalazł się  nasz zespół obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego . W imieniu zespołu nagrodę odebrali: Barbara Sroczyńska, Zofia Wydro oraz Jan Guła . W tej doniosłej uroczystości Zespołowi towarzyszył Marek Mazur – Burmistrz Miasta i Gminy oraz Mirosław Smykla – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i zmotywowani tym ogromnym wyróżnieniem. Uważamy, że kultura kształtuje naszą tożsamość i pozwala nam lepiej zrozumieć nasze korzenie, historię oraz wartości, stanowiąc łącznik pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Wspieranie i rozwijanie kultury w społeczeństwie przyczynia się do odkrywania nowych talentów, rozwijania umiejętności oraz stymulowania kreatywności, co wpływa pozytywnie na rozwój jednostek i społeczeństwo jako całości.

Nagrodzonym artystom, twórcom i zespołom wręczali nagrody oraz gratulowali również: Wice Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pani Ewa Draus, Dyrektor Departamentu Kultury – Pan  Robert Godek.

Serdecznie Dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przyznanie nagrody „Znak Kultury” dla Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego.

Karolina Antończyk

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
12.07.2023
Data publikacji
12.07.2023
Data modyfikacji
16.06.2024