Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowa Sandomierskiego i ŚDK-u w Skopaniu, uczestniczyli w wyjeździe kulturoznawczym – szlakiem dziedzictwa kulturowego Lasowiaków – do Sandomierza i Tarnobrzega. Szlak turystyczny rozpoczęli od wysłuchania historii Sandomierza na zabytkowym rynku, zwrócili uwagę na szereg zabytkowych kamienic m.in. Kamienicę Oleśnickich, konwikt Boboli, gdzie mieści się wystawa „Świat ojca Mateusza”,  gotycko – renesansowy ratusz z XIV wieku będący siedzibą rady miasta. Następnie udali się wszyscy do sandomierskich podziemi odwiedzając średniowieczne piwnice. Kolejnym,  bardzo ciekawym miejscem, był Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej (rzeźba średniowieczna, portrety trumienne lub obraz “Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzyną Aleksandryjską” Łukasza Cranacha Starszego).

Uczestnicy wyjazdu pożegnali Sandomierz na zamku królewskim w muzeum poświęconym historii miasta i zamku podziwiając  zbiory sztuki użytkowej, poznając etos wsi sandomierskiej oraz sylwetkę Jarosława Iwaszkiewicza.

Kolejny punkt programu to Tarnobrzeg – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, mieszczące się w zabytkowym budynku dawnego spichlerza dworskiego z 1843 roku, w którym znajdują się geologiczne okazy siarki rodzimej, dokumentacje techniczne, fragmenty maszyn i urządzeń pracujących niegdyś w głębinowych, odkrywkowych i otworowych kopalniach siarki, pamiątki, mundury górnicze, fotografie.

Niezapomnianych wrażeń doznali wycieczkowicze podczas lekcji muzealnej – spotkanie z „Kolekcją malarstwa Tarnowskich z Dzikowa”. Poznali wówczas historię powstania kolekcji i jej założycieli. Dowiedzieli się jakie dzieła wchodziły w skład kolekcji, kto i kiedy je malował, jaką rolę pełniły prywatne kolekcje rodowe zanim powstały muzea i galerie sztuki oraz jak wielkie znaczenie mają one dla współczesnych pokoleń Polaków. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu dofinansowanego ze  środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Teresa Ż.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
29.08.2022
Data publikacji
29.08.2022
Data modyfikacji
14.07.2024