To był bardzo pracowity weekend dla jury XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej DZIECKO W FOLKLORZE.
Spośród 46 znakomitych prezentacji wyłonili laureatów tegorocznej edycji. Poniżej znajdziecie treść protokołu, który można również obejrzeć po koncercie Orkiestry Świętego Mikołaja klikając tutaj


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej   „DZIECKO  W  FOLKLORZE”

odbywającego się w dniach 19 – 20 czerwca 2021 roku w Baranowie Sandomierskim

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski

mgr Jolanta Dragan – etnograf i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

oceniając dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH – WIDOWISK SCENICZNYCH:

2 równorzędne wyróżnienia po 200 zł każde przyznano:

 • Zespołowi „Biedronki z Ochronki” z Publicznego Przedszkola w Ropczycach
  (woj. podkarpackie),
 • Zespołowi „Dziatki z Chatki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. małopolskie).

W KATEGORII KAPEL:

I nagrodę w wys. 500 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje
Kapela Młodzieżowa „Jutrzenka”, TCKiS z Zakopanego (woj. małopolskie);

II nagrodę w wys. 400 zł i małego drewnianego klepoka otrzymuje Kapela „Lilia”
ze Stowarzyszenia „Zacheusz” z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie);

3 równorzędne III nagrody po 250 zł każde otrzymują:

 • Kapela Dziecięca „Jutrzenka”, TCKiS z Zakopanego (woj. małopolskie),
 • Kapela „Małe Opatkowice” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. małopolskie),
 • Kapela „Iskierki” z Fundacji „Iskry Tradycji” w Świlczy (woj. podkarpackie);

wyróżnienie w wys. 100 zł otrzymuje Kapela „Opatkowiaczki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. małopolskie).

W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH:

2 równorzędne I nagrody po 350 zł każda oraz 2 duże drewniane klepoki otrzymują:

 • Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar (woj. małopolskie),
 • Zespół Śpiewaczy „Małe Kraśniczanki” z Opoczna (woj. łódzkie);

II nagrodę w wys. 250 zł oraz mały drewniany klepok otrzymuje
Zespół Regionalny „Mała Istebna” (grupa starsza) z Istebnej (woj. małopolskie);

III nagrodę w wys. 200 zł otrzymuje Zespół „Rodzeństwo Lenart” z GOK
w Modliborzycach (woj. lubelskie);

4 wyróżnienia po 100 zł każde otrzymują:

 • Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej (woj. łódzkie),
 • Zespół Regionalny „Mała Istebna” (grupa młodsza) z Istebnej (woj. małopolskie),
 • Grupa Śpiewacza „Opatkowianki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury
  w Zakliczynie (woj. małopolskie),
 • Grupa Śpiewacza ZPiT AGH „Krakus” z Krakowa (woj. małopolskie). 

W KATEGORII ZESPOŁÓW TANECZNYCH:

 W tej kategorii komisja postanowiła nie przyznawać I nagrody, natomiast przyznała

2 równorzędne II nagrody w wys. po 500 zł oraz 2 małe drewniane klepoki, które otrzymują:

 • Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry (woj. małopolskie),
 • ZPiT „Chorzelowiacy” z SOKiS w Chorzelowie (woj. podkarpackie);

3 równorzędne III nagrody po 400 zł otrzymują:

 • ZPiT „Ziemia Lisiecka” – grupa reprezentacyjna z Liszek (woj. małopolskie),
 • Zespół „Przyprostyńskie Koziołki” ze Zbąszynia (woj. wielkopolskie),
 • ZPiT AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa z Krakowa (woj. małopolskie);

2 równorzędne wyróżnienia po 200 zł otrzymują:

 • ZPiT „Ziemia Lisiecka” – młodsza grupa z Liszek (woj. małopolskie),
 • Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku (woj. lubelskie).

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW:

 2 równorzędne I nagrody w wys. po 250 zł oraz duże drewniane klepoki otrzymują:

 • Aleksandra Nędza-Chotarska z Zakopanego (woj. małopolskie),
 • Milena Jargieło z Biłgoraja (woj. lubelskie);

II nagrodę w wys. 200 zł oraz małego drewnianego klepoka otrzymuje Daniel Karwaczka z Szaflar (woj. małopolskie);

3 równorzędne III nagrody w wys. po 100zł otrzymują:

 • Martyna Niemiec z Tryńczy (woj. podkarpackie),
 • Katarzyna Rączka z Biłgoraja (woj. lubelskie),
 • Urszula Wilczyńska z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie);

5 równorzędnych wyróżnień po 50 zł każde otrzymują:

 • Aleksandra Wojnar ze Świlczy (woj. podkarpackie),
 • Amelia Pękacz z ze Starej Wojskiej (woj. łódzkie),
 • Helena Baranowska ze Zwolenia (woj. mazowieckie),
 • Marcelina Gawior z Dębskiej Woli (woj. świętokrzyskie),
 • Jonasz Migacz z Podegrodzia (woj. małopolskie). 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW:

I nagrodę w wys. 300 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje
Maciej Łukaszczyk-Capowski z Zakopanego (woj. małopolskie);

4 równorzędne II nagrody w wys. 200 zł oraz 4 małe drewniane klepoki przyznano:

 • Aleksandrze Rydzik z Grodziska Dolnego (woj. podkarpackie),
 • Oliwii Spychel z Leśnej Podlaskiej (woj. lubelskie),
 • Franciszkowi Topórowi-Futerowi z Zakopanego (woj. małopolskie),
 • Filipowi Stępkowskiemu z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie);

2 równorzędne III nagrody w wys. po 100 zł przyznano:

 • Gabrielowi Hubce ze Świlczy (woj. podkarpackie),
 • Przemysławowi Dyndałowi z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie);

5 równorzędnych wyróżnień po 50 zł otrzymują:

 • Wiktor Piela z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie),
 • Adam Gaura z Zakliczyna (woj. małopolskie),
 • Aleksandra Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie),
 • Emilia Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie),
 • Martyna Pigan z Majdanu Sieniawskiego(woj. podkarpackie).

Nagrody finansowe oraz rzeczowe –  drewniane klepoki – zostały ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz dla lokalnego uczestnika przez Alinę Szymczyk.

Festiwal został zorganizowany ze środków Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i przy pomocy: Przewodniczącego Zarządu i Rady Osiedla w Baranowie Sandomierskim, Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim.

Uwagi końcowe :

Członkowie Jury podkreślają wysoki poziom zaprezentowanych programów podczas tegorocznego festiwalu. Można było zauważyć wielkie zaangażowanie i pracę, jaką włożyli wszyscy wykonawcy w przygotowanie ww. prezentacji. Komisja wyraża także podziękowania instruktorom i opiekunom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie występujących podczas festiwalu. Dzięki ich pracy można było zobaczyć występy wielu utalentowanych dzieci, które umiejętnie kształtowane przez nich stają się uczestnikami przekazu tradycji, co jest działaniem istotnym w świetle konieczności ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury.

Jednak główną ideą festiwalu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży kultury tradycyjnej w jej różnych przejawach i zakresach oraz zachęcanie ich do jej kultywowania. Oceny jury odwoływały się do tego nadrzędnego kryterium. W związku z tym komisja sugeruje zwrócenie uwagi na bardziej wyrazisty dobór repertuaru, tj. genetycznie związanego z kulturą ludową. Ponadto trzeba podkreślić konieczność przekazywania i pokazywania własnego dziedzictwa i kultury lokalnej, poszukiwania lokalnej tożsamości, co w kontekście ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury i transmisji pokoleniowej własnego dziedzictwa ma wielkie znaczenie.

Zwracamy także uwagę na bardziej adekwatny dobór repertuaru do wieku wykonawców, zgodność języka gwarowego i stroju z regionem, także tym prezentowanym, nie zawsze udanego, wiernego naśladownictwa dorosłych, a także wystrzegania się manier wykonawczych niezgodnych z tradycją, a bardziej ze wzorami prezentacji typu artystycznego, m.in. nieuzasadnionej gestykulacji, używaniu akcesoriów obrazujących teksty pieśni itp. Z tego względu Komisja widzi potrzebę organizowania festiwalu w kolejnych latach.

Jury wyraża gorące podziękowanie wszystkim instytucjom wspierającym organizację tego festiwalu, który rokrocznie przyciąga coraz więcej uczestników i widzów,
a Organizatorom gratuluje bardzo sprawnego przeprowadzenia imprezy.

 

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
21.06.2021
Data publikacji
21.06.2021
Data modyfikacji
22.04.2024