P r o t o k ó ł

10.01.2022 roku odbyło się  rozstrzygnięcie Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna Choinka 2021” organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. Konkurs skierowany był do dzieci z i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Baranów Sandomierski.

Celem konkursu było:

  • Kultywowanie zanikających tradycji naszego regionu
  • Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik i materiałów stosowanych w ozdabianiu choinek i innych ozdób związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz kartek
  • Rozwój zainteresowań, uzdolnień plastycznych i manualnych
  • Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i estetykę
  • Stworzenie możliwości twórczej aktywności oraz konfrontacji dzieci i młodzieży

Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I kat.-przedszkole i zerówka,

II kat.-klasy I-IV,

III kat.-klasy V-VII

Do konkursu swoje prace zgłosiło 47 osób w tym:

–  w I kategorii – 16 osób,

–  w II kategorii – 24 osoby

–  w III kategorii – 7 osób

Komisja w składzie:

Katarzyna Gwoździowska – Instruktor MGOK w Baranowie Sandomierskim,

Dominika Ordon – stażysta MGOK w Baranowie Sandomierskim,

Zofia Wydro – członek Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki”,

po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prac przyznała następujące nagrody:

w kategorii I:

I miejsce – Wiktoria Ślęzak (Skopanie)

II miejsce – Wiktor Wdowiak (Dąbrowica)

2 równorzędne III miejsca:

 – Kacper Wdowiak (Dąbrowica),
 – Zofia Kulig (Dąbrowica)

w kategorii II:

2 równorzędne I miejsca:
– Martyna Kosior (Wola Baranowska),

– Daniel Marek (Ślęzaki)

2 równorzędne II miejsca:
– Julia Bogdan (Durdy),

– Wiktor Tyniec (Baranów Sandomierski)

7 równorzędnych III miejsc:
– Maria Rzepecka (Durdy),

– Oliwier Mrozik (Durdy),

– Agnieszka Ścipień (Baranów Sandomierski),

– Mateusz Rozmus (Ślęzaki),

– Franciszek Kolano (Ślęzaki),

– Jan Gnat (Ślęzaki),

– Maria Mazur (Durdy),

w kategorii III:

I miejsce – Kamil Tyniec (Baranów Sandomierski)

II miejsce – Zuzanna Smykla (Ślęzaki)

2 równorzędne III miejsca:
– Łukasz Cyganek (Baranów Sandomierski),

– Amelia Ślęzak (Baranów Sandomierski).

Ponadto komisja uznała, że za tak liczne zaangażowanie w konkurs, pamiątkową nagrodę oraz dyplom otrzyma każda osoba, która przysłała swoją pracę.

Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania konkursem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz piękne, różnorodne prace. Ogłoszenie konkursu zaangażowało aż 47 osób ze szkół i przedszkoli naszej gminy, uzdolnionych, interesujących się plastyką, rękodziełem i poszukiwaniem możliwości wykorzystania różnych materiałów. Dzięki temu mieliśmy okazję oceniana zarówno tradycyjnych szopek bożonarodzeniowych, choinek, pająków jak również współczesnych stroików, ozdób choinkowych a także kartek świątecznych. Doceniamy pomysłowość i włożony trud dzieci w wykonanie konkursowych prac zgodnych z regulaminem. Warto podkreślić, że przy ocenie komisja brała pod uwagę prace, które zostały wykonane w większości samodzielnie przez dzieci.
Gratulujemy uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Prosimy zgłaszać się po odbiór nagród od 13 do 21 stycznia 2022 roku w godzinach pracy MGOK-u. Najbezpieczniej umówić się wcześniej telefonicznie 15 811 80 54 w.24. Życzymy dużo zdrowia.

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
13.01.2022
Data publikacji
13.01.2022
Data modyfikacji
22.04.2024