Protokół komisji obradującej jest zawsze długo wyczekiwany i miło nagradzany brawami. Na naszym festiwalu te emocje przeżywaliśmy dwa dni – w sobotę swoje nagrody i gratulacje odebrali soliści śpiewacy oraz grupy śpiewacze. Pozostałe kategorie wybrzmiały na baranowskim rynku tuż po  brawurowym koncercie zespołu KRZIKOPA. Teraz dzielimy się dobrymi wiadomościami na naszej stronie by wszyscy mogli spieszyć z gratulacjami 🙂 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej

„DZIECKO  W  FOLKLORZE”

odbywającego się w dniach 17 – 18 czerwca 2023 roku

w Baranowie Sandomierskim

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej,

            Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Jolanta Dragan – etnograf i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

            Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

oceniając dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII SOLISTÓW – ŚPIEWAKÓW

2 równorzędne I nagrody po 250 zł każda otrzymują:

 • Maciej Łukaszczyk-Capowski z Zakopanego (woj. małopolskie) wraz z „Dużym Klepokiem”,
 • Alicja Wąsek z Modliborzyc (woj. lubelskie) wraz z „Małym Klepokiem”,

III nagrodę w wysokości 150 zł otrzymuje Magdalena Lis z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie),

wyróżnienie w wysokości 100 zł przyznano Julii Babuli z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie).

 

W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH

3 równorzędne I nagrody po 300 zł każda otrzymują:

 • „Dołhobrodzkie Zadułyńce” z Dołhobród (woj. lubelskie) wraz z „Dużym Klepokiem”,
 • Dziecięcy Zespół z Bukowej (woj. lubelskie) wraz z „Małym Klepokiem”,
 • Grupa Śpiewacza „Małe Magurzanki” z Łodygowic (woj. śląskie) wraz z „Małym Klepokiem”,

3 równorzędne II nagrody po 200 zł każda otrzymują:

 • Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa (woj. lubelskie),
 • Zespół „Mali Lubatowianie” z Lubatowej (woj. podkarpackie),
 • Grupa Śpiewacza Dziecięcego Zespołu Obrzędowego „Ożarowianeczki” z Ożarowa (woj. łódzkie),

III nagrodę w wysokości 150 zł przyznano Grupie Śpiewaczej „Mali Magurzanie” z Łodygowic (woj. śląskie),

wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje Zespół „Mali Powiślanie” z Koprzywnicy (woj. świętokrzyskie).

Wręczenie nagród i wyróżnień w powyższych kategoriach odbyło się pierwszego dnia festiwalu, tj. 17 czerwca 2023 roku.


W KATEGORII ZESPOŁÓW TANECZNYCH

I nagrodę w wysokości 800 zł otrzymuje Zespół Regionalny „Mali Magurzanie” z Łodygowic (woj. śląskie) wraz z „Dużym Klepokiem”,

2 równorzędne II nagrody w wysokości po 600 zł każda przyznano:

 • Dziecięcemu Zespołowi Regionalnemu „Małe Piwnicoki” z Piwnicznej-Zdroju (woj. małopolskie) wraz z „Małym Klepokiem”,
 • Regionalnemu Zespołowi „Bystra Kicora” ze Starego Sącza (woj. małopolskie) wraz z „Małym Klepokiem”,

2 równorzędne III nagrody w wysokości po 400 zł każda otrzymują:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy” ze Stalowej Woli (woj. podkarpackie),
 • Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry (woj. małopolskie),

2 równorzędne wyróżnienia po 300 zł każde przyznano:

 • Grupie Tańca Ludowego „Biedronki” z Ropczyc (woj. podkarpackie),
 • Zespołowi „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki” z Pelplina (woj. pomorskie).


W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH (przedstawiających widowiska sceniczne oparte na motywach obrzędów i zwyczajów):

I nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Zespół Folklorystyczny „Dziatki z Chatki” z Zakliczyna (woj. małopolskie) wraz z „Dużym Klepokiem”,

II nagrodę w wysokości 400 zł przyznano Zespołowi Tanecznemu „Mali Jaślanie” z Jasła (woj. podkarpackie) wraz z „Małym Klepokiem”,

III nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Ciardasie” z Czarnej Góry (woj. małopolskie),

wyróżnienie w wysokości 200 zł przyznano Dziecięcemu Zespołowi Obrzędowemu z Ożarowa (woj. łódzkie).

 

W KATEGORII KAPEL:

I nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje Kapela Dziecięca „Jutrzenka” z Zakopanego (woj. małopolskie) wraz z „Dużym Klepokiem”,

2 równorzędne III nagrody w wysokości po 300 zł każda przyznano:

 • Zespołowi „Szybko – Wolna Kapela Szkolna” ze Świlczy (woj. podkarpackie),
 • Kapeli Zespołu Regionalnego „Mali Magurzanie” z Łodygowic (woj. śląskie),

wyróżnienie w wysokości 200 zł otrzymuje Kapela Ludowa „Opatkowiaczki” z Zakliczyna (woj. małopolskie).

 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW:

2 równorzędne I nagrody w wysokości po 300 zł każda otrzymują:

 • Przemysław Dyndał z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie) wraz z „Dużym Klepokiem”,
 • Franciszek Topór-Futer z Zakopanego (woj. małopolskie) wraz „Małym Klepokiem”

II nagrodę w wysokości 250 zł przyznano Martynie Pigan z Cieplic (woj. podkarpackie) wraz z „Małym Klepokiem”,

4 równorzędne wyróżnienia po 100 zł każde otrzymują:

 • Aleksandra Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie),
 • Emilia Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie),
 • Julia Kamińska ze Świlczy (woj. podkarpackie),
 • Weronika Brzyska z Grodziska Dolnego (woj. podkarpackie).

Coroczną tradycją festiwalu jest przyznawanie nagród rzeczowych dla jego najmłodszych uczestników, które są ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

W obecnej edycji festiwalu takie nagrody w postaci pluszowych misiów otrzymali:

 • najmłodsza członkini zespołu „Mali Lubatowianie” z Lubatowej,
 • zespół „Mali Jaślanie” z Jasła.

Nagrody finansowe oraz rzeczowe –  drewniane klepoki –  zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal został zorganizowany ze środków Gminy Baranów Sandomierski i przy pomocy: Powiatu Tarnobrzeskiego, baranowskiego Zespołu Zamkowo-Parkowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim.

Komisja z satysfakcją stwierdza liczną obecność dzieci i młodzieży, jeszcze bardziej widoczną niż w poprzednich edycjach festiwalu. Ich występy charakteryzowały się dużą świeżością i spontanicznością. Jest to bardzo ważne, gdyż świadczy o umiejętnym wzbudzaniu zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym przez instruktorów i starsze pokolenie. Ponadto Komisja sugeruje uważne zapoznanie się z regulaminem festiwalu i jego głównej idei, jaki jest międzypokoleniowy przekaz kulturowy, który dla kultury tradycyjnej miał charakter czysto oralny. W warunkach współczesnych należy zauważyć wyraźnie widoczną i zrozumiałą potrzebę zmiany sposobu poszukiwania repertuaru. Zachęcamy w dalszym ciągu do budowania repertuaru opartego na przejawach folkloru muzyczno – tanecznego charakterystycznego dla swoich najbliższych okoli. Kultura ludowa ma bowiem wyłącznie charakter regionalny. Zatem wszelkie globalizacje nie sprzyjają rozwojowi kultury ludowej, a zatem i kultury ogólnonarodowej. Warto również kontynuować poszukiwania nie tylko zapisów, ale np. nagrań mistrzów, uznawanych za wzorcowe dla konkretnego regionu. Są one dostępne, warto po nie sięgać, zarówno do archiwów pobliskich instytucji kultury czy ośrodków naukowych zajmujących się takimi działaniami, jak i instytucji i archiwów centralnych.

Ponadto Komisja sugeruje dochowanie jeszcze większej staranności w doborze repertuaru dostosowanego do wieku wykonawców i jeszcze ściślejszego przestrzegania regionalizacji.

Komisja podkreśla również konieczność zachowania tradycyjnego stylu śpiewu, gry na instrumentach, właściwej konstrukcji scenariuszy widowisk i występów tanecznych uwzględniające odwołania do lokalnych obrzędów, zwyczajów czy folkloru, a także ogólnego wyrazu artystycznego, m.in. doboru właściwych strojów stosownych do wieku wykonawcy (niekoniecznie jednakowych dla całego zespołu) czy unikanie nadmiernego makijażu scenicznego, zupełnie niepasującego do pokazów tradycyjnego dziedzictwa kulturowego.

Komisja podkreśla, że podjęta inicjatywa zorganizowania festiwalu w takiej formule przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim jest bardzo dobrym pomysłem i może stanowić wzorzec do naśladowania dla innych organizatorów. Komisja przy tym sugeruje zorganizowanie seminarium podczas trwania festiwalu, w czasie którego można byłoby pokusić się o analizowanie konkursowych prezentacji (możliwa forma warsztatów, dyskusji panelowych czy właśnie seminariów). O potrzebie ich organizowania zapewniają sami uczestnicy festiwalu, instruktorzy, a także wszyscy miłośnicy tradycyjnego folkloru. Komisja szczególnie podkreśla konieczność i celowość organizowania festiwalu w podobnej lub poszerzonej formule w latach następnych oraz docenia bardzo wysoki poziom występów. Ze względu właśnie na wysoki poziom organizacji, jego już 29-letnie trwanie oraz wielką wagę prezentowanych materiałów, Komisja rekomenduje przedstawienie Festiwalu „Dziecko w Folklorze” do wpisu do Rejestru dobrych praktyk, prowadzonego przy Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w odniesieniu do Konwencji UNESCO z 2003 r. w strawie niematerialnego dziedzictwa kultury.

Komisja gratuluje Organizatorowi – Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Baranowie Sandomierskim bardzo sprawnego przeprowadzenia imprezy i świetnej organizacji.

Szczególne podziękowania Komisja kieruje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za finansowe wsparcie festiwalu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
19.06.2023
Data publikacji
19.06.2023
Data modyfikacji
25.07.2024