Ta wspaniała wiadomość wyzwoliła wiele wspomnień związanych z jej życiem artystycznym, które miało też miejsce w naszym MGOK-u przez wiele lat.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury artystka wielokrotnie miewała swoje wieczory z poezją, promocje wydanych tomików oraz wystawy prac malarskich, w których uczestniczyło mnóstwo zainteresowanych miłośników sztuki, lokalnych mediów, mieszkańców Baranowa Sandomierskiego i przyjaciół pani Józefiny. W gminnych bibliotekach znajdują się tomiki poezji Józefy Kwiatkowskiej, a w naszych kronikach historia pisała się sama z wydarzeń życia kulturalnego.

Pani Józefinie kłaniamy się nisko, życząc mnóstwo zdrowia, dobrego samopoczucia, uśmiechu i zadowolenia każdego dnia oraz wyrażania swoich emocji poprzez sztukę.

Oto kilka pamiątkowych zdjęć z imprez i kart zapisanych w kronikach

Krótki rys z życia osobistego i artystycznego pani Józefy Kwiatkowskiej.

Józefa Kwiatkowska urodziła się w Niekrasowie jako córka Stefana Szklanowskiego
i Karoliny Mróz. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Ossali. W czasie okupacji hitlerowskiej brała udział w Ruchu Oporu. Wtedy też uczęszczała na komplety tajnego nauczania z zakresu gimnazjum. W tym okresie ukończyła kurs sanitarny, kurs łączności i kurs- nauka o broni. W 1944 roku podjęła naukę w gimnazjum w Tarnobrzegu. Po zdaniu „małej matury” wyjechała do Wrocławia, gdzie pracowała w Klinice Stomatologicznej  oraz rozpoczęła  dalszą naukę dla pracujących. Ukończyła roczny kurs przygotowawczy przy Akademii Medycznej, po którym uzyskała prawo pierwszeństwa przyjęcia na Wydziały: medycyny, stomatologii i farmacji.  Wybrała stomatologię, gdzie po egzaminie wstępnym została przyjęta.

Po drugim roku studiów przerwała naukę. W latach pięćdziesiątych w baranowskim mieszkaniu państwo Kwiatkowscy prowadzili ożywione życie artystyczne i kulturalne, zapraszając do siebie m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Śliwaka, Wiesława Myśliwskiego, Wiktora Zin oraz innych artystów i dziennikarzy. Osobiście Józefa Kwiatkowska rozmawiała z Janem Kiepurą, Stanisławem Strumph-Wojtkiewiczem, Martą  Stebnicką, Nikiforem oraz Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim.

Józefa Kwiatkowska całe swoje życie spędziła w Baranowie Sandomierskim, gdzie praktykę lekarską miał jej mąż Adam Kwiatkowski. Jest matką czworga dzieci- 2 córek i 2 synów. Po usamodzielnieniu się dzieci Józefa oddała się swojej pasji tj. malarstwu i poezji. Wiersze poetki publikowane oraz nagradzane były zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Londynie, na Florydzie czy w Chicago. W 1990 roku ukazał się pierwszy tomik wierszy a kolejne w 1991, 1997 oraz 2000 roku. Józefa Kwiatkowska namalowała około dwustu obrazów olejnych w tym portrety, martwe natury, pejzaże, architektura i tematyka religijna. W 1989 roku artystka uzyskała w Ministerstwie Kultury i Sztuki  status profesjonalnego artysty.  Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych połączonych z prezentacją twórczości literackiej.

W 1990 roku w Ossali poetka i malarka założyła Prywatny Dom Pracy Twórczej pp. Kwiatkowskich. Odbywały się tam imprezy, plenery i warsztaty artystyczne, spotkania 
z dziennikarzami i miłośnikami kultury.

Pani Józefa Kwiatkowska otrzymała liczne nagrody i odznaczenia:

– za całokształt działalności kulturalno-artystycznej- odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”,

– stypendium twórcze ówczesnego wojewody tarnobrzeskiego,

– Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki,

– medal im. Adama Bienia,

– za działalność okupacyjną: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej

oraz inne nagrody i wyróżnienia

Józefa Kwiatkowska jest członkinią Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz członkiem Związku Literatów Polskich. W 1997 roku mianowana została na stopień plutonowego Wojska Polskiego .
Jej wiersze są tłumaczone na język angielski.

 

.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
15.04.2024
Data publikacji
15.04.2024
Data modyfikacji
19.05.2024