Regulamin

Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna 2024”  –  XV edycja w Gminie Baranów Sandomierski

Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Gmina w Baranowie  Sandomierskim.

Celem konkursu jest :

 • Kultywowanie tradycji naszego regionu – ręczne wykonywanie palmy;
 • Popularyzacja twórczości;
 • Przekazywanie i rozwój zdolności i umiejętności artystycznych;
 • Uświetnienie pięknych uroczystości kościelnych.

Kryteria ocen:

 • Użycie materiałów zgodnie z regulaminem.
 • Długość palmy (część zabudowana czyli ozdobiona).
 • Stabilność i solidność wykonania palmy (czyli palma musi być postawiona pionowo
  i prosto, żeby się nie wyginała grożąc złamaniem).
 • Estetyka wykonania, kolorystyka (ilość kolorów i ich dobór).
 • Rodzaje zastosowanych ozdób naturalnych w tym kwiatów.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Wykonanie palmy przez grupy reprezentujące daną miejscowość z terenu gminy Baranów Sandomierski (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny, stowarzyszenia i grupy nieformalne).
 • Dom Kultury dofinansuje koszty wykonania 1 palmy w każdym  sołectwie z terenu Miasta
  i Gminy Baranów Sandomierski.
 • Użyte materiały winne być z naturalnych materiałów: trzcina, patyki drewniane, bazie wierzbowe, bukszpan, cis, tuja, wstążki naturalne lub z bibuły, suszone kwiaty i inne materiały naturalne (użycie sztucznych elementów np. plastikowych, styropianowych ozdób obniży ocenę).
 • Zgłoszenie do konkursu reprezentacji miejscowości (maksymalnie 6 osób) w terminie
  do 15 marca 2024 roku, na dołączonych kartach zgłoszeń potwierdzonych przez sołtysa wsi (podpis i pieczątka) oraz zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych.

Każde Sołectwo może zgłosić do konkursu 1 palmę z metryczką czyli Palma powinna być podpisana dużymi, drukowanymi literami – nazwa uczestnika konkursu, sołectwo.

 • Spotkanie grup i prezentacja palm nastąpi 24 marca 2024 r. o godz. 10.30 przed Kościołem
  w Baranowie Sandomierskim. 
 • Następnie przejście na mszę, która odbędzie się o godz. 11.00 w kościele pod wezwaniem „Ścięcia św. Jana Chrzciciela” w Baranowie Sandomierskim.
 • Po mszy świętej odbędzie się uroczysty przemarsz z palami do Zamku w Baranowie Sandomierskim. W zamku komisja dokona ocen prac uczestników, ogłosi wyniki konkursu oraz zostaną wręczone  dyplomy i nagrody.
 • Decyzja komisji jest niepodważalna.
 • Istnieje możliwość pozostawienia wykonanych palm w Zamku jako ekspozycja pokonkursowa (decyzja należy do grupy, która palmę wykonała).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do udziału w konkursie. 

Kontakt telefoniczny: 15 81180 54 – mgr Barbara Sroczyńska

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
20.02.2024
Data publikacji
20.02.2024
Data modyfikacji
14.07.2024