Protokół

z dnia 02. 04. 2023 r. spisany na okoliczność przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza i Największa Palma Wielkanocna” zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Konkurs był skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
a w szczególności do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup zorganizowanych, rodzin oraz osób indywidualnych.
Celem konkursu było:
1) Kultywowanie pięknej tradycji naszego regionu;
2) Popularyzacja twórczości i ręcznego wykonywania palmy wielkanocnej;
3) Rozwój zdolności manualnych i artystycznych;
4) Integracja miedzy-pokoleniowa;
5) Uświetnienie pięknych uroczystości kościelnych w Niedzielę Palmową – Pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Cele zostały osiągnięte.

Do konkursu zgłoszono 12 palm, wykonanych zgodnie z regulaminem – metodą tradycyjną:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach

2. Koło Gospodyń Wiejskich „LASOWIANKI” w Markach

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach

5. Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” w Woli Baranowskiej

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim „LASOWIACZKI”

8. Koło Gospodyń Wiejskich „Pazurki z sercem” w Suchorzowie

9. Koło Gospodyń Wiejskich i OSP w Durdach

10. Koło Gospodyń Wiejskich „DĄBROWIANKI” w Dąbrowicy

11. KGW w Knapach

12. Rada Osiedla w Skopaniu

Komisja w składzie :

Burmistrz Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim – Marek Mazur

Ks. Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej w Baranowie Sandomierskim – dr Jerzy Dąbek

Wice Prezes Fundacji Pro Arte Et Historia – Kamila Piech

Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” – Zofia Wydro

Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” – Barbara Sroczyńska

Wice Dyrektor MGOK w Baranowie Sand0mierskim – Anna Grabowska

Dyrektor MGOK w Baranowie Sandomierskim – Mirosław Smykla

oceniła przystępujące prace do konkursu pod nazwą: „Najpiękniejsza i Największa Palma Wielkanocna”. Poziom prac był bardzo wysoki. Wykonanie estetyczne i wymagające wielkich inwencji twórczych, zaangażowania wielu osób (ponad 90) oraz ciężkiej pracy artystów. Komisja była zachwycona kunsztem wykonanych elementów wszystkich Palm Wielkanocnych, które składały się z bazi wierzbowych, trzciny, kwiatów zrobionych ręcznie. Od bardzo maleńkich, misternych takich jak bzy, niezapominajki, forsycje, stokrotki do większych np. róże, lilie, astry, irysy, dalie, maki i wiele innych zrobionych z bibuły i krepiny, przeplatane żywo zielonymi gałązkami. Wykonane przez zwykłych ludzi, a jednocześnie wielkich artystów. Powstały prawdziwe dzieła sztuki wykonane z ogromnym sercem na Chwałę Panu Bogu. Wszystkie zasługują na I nagrody i nie ma tu przegranych.

Niemniej jednak komisja musiała przyznać miejsca ze względu na konkursową formę prezentacji. W związku z tym, wzięto pod uwagę drugi człon w nazwie konkursu czyli „Największą Palmę Wielkanocną”. Mierzono więc wszystkie palmy i w ten sposób przyznano miejsca. Nagrody ufundował MGOK w Baranowie Sandomierskim. Komisja mimo bardzo trudnego zadania przyznała następujące nagrody:

I miejsca:

KGW i OSP w Durdach ( 10,10 m) i 87 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW „Wolanki”- Wola Baranowska – (8,3 m) i 56 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW w Skopaniu – (7,10 m) i 56 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW „ Pazurki z sercem” – ( 7,0 m) i 65 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW w Kaczakach – (5,4 m) i 57 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW w Ślęzakach – (4,0 m) i 20 RZĘDÓW KWIATÓW

II miejsca:

KGW w Dymitrowie Małym – (6,7 m) i 52 RZĘDÓW KWIATÓW (niestety podczas stawiania palma się złamała)

KGW w Knapach – (3,9 m) i 19 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW „ Leśniczanki” w Markach – (3,8 m) i 19 RZĘDÓW KWIATÓW

III miejsca:

KGW „Dąbrowianki” w Dąbrowicy – ( 3,4m) i 19 RZĘDÓW KWIATÓW

KGW w Baranowie Sandomierskim  ”LASOWIACZKI”- (3,20 m) i 20 RZĘDÓW KWIATÓW

Rada Osiedla w Skopaniu – ( 1,7 m) i 17 RZĘDÓW KWIATÓW

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
03.04.2023
Data publikacji
03.04.2023
Data modyfikacji
25.07.2024