Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od 1 czerwca 2022r. realizował inicjatywę pn: „Od  kwiatka do ula – z pszczołą senior żyje zdrowo” w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Wiodącym tematem inicjatywy była rola pszczół w przyrodzie i życiu człowieka. Seniorzy podczas spotkań z pszczelarzami poznawali zagadnienia związane z życiem pszczół, ich roli w ekosystemie, wykorzystywanie produktów pszczelich w kuchni oraz poznawali arkany apiterapii- w leczeniu osób starszych. W swoich przydomowych ogródkach założyli łączki kwietne– jako oazę dla pszczół i innych pożytecznych owadów zapylających.

Podczas warsztatów z pszczelarzem poznali proces produkcyjny miodu: odsklepianie plastrów, wirowanie, filtrowanie. Seniorzy „przebyli” drogę miodu od plastra do słoika oraz metody produkcji świec. Wyjazd do naturalnego gospodarstwa pasiecznego przybliżył im zasady prowadzenia pasieki, miodobrania, pracy pszczelarza od zaplecza oraz słodkich smaków Roztocza w słoiczkach miodu. Podczas podsumowania inicjatywy rodzimi pszczelarze pokazali dawny i obecny sprzęt używany w pszczelarstwie podczas uzyskiwania miodu i produktów pszczelich. Odbył się tez pokaz filmów edukacyjnych – „ Rola i znaczenie pszczół w życiu człowieka” oraz „Dbajmy o pszczoły”. Efektem inicjatywy będzie zarażenie seniorów i społeczeństwa zamiłowaniem do pszczół, docenienie ich roli w życiu człowieka. Świadoma ochrona owadów zapylających, dążenie do zachowania bioróżnorodności. Inspirowanie rodziny i sąsiadów do tworzenia łączki kwiatowej, świadomość tego, co mamy dzięki pracy pszczół, ich znaczenie w rolnictwie, uprawie owoców, jak wiele od tych owadów zależy i jak wielką pracę wykonują. Zwrócenie uwagi na przyczyny spadku populacji pszczół poprzez  niewłaściwe stosowanie nawozów, środków ochrony roślin w rolnictwie, skażenie gleby i powietrza. Otrzymali informację o roli pszczół, ich sytuacji w ekosystemie oraz o tym, jak każdy może im pomóc w ich jak najdłuższym życiu w przyrodzie.

Teresa

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
21.11.2022
Data publikacji
21.11.2022
Data modyfikacji
25.05.2024