W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Na stronie spis.gov.pl została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

Pytania będą dotyczyć:

–  danych osobowych,

– adresu zamieszkania,

– osób w mieszkaniu/pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem/obiektem zbiorowego zakwaterowania,

– osób przebywających za granicą,

– relacji rodzinnych,

– kwestionariusza mieszkania,

– kwestionariusza osobowego,

– kwestionariusza osobowego emigranta krótkookresowego,

– kwestionariusza osobowego emigranta długookresowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które znaleźć można tutaj https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie https://rzeszow.stat.gov.pl./

 

 

 

 

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
24.03.2021
Data publikacji
24.03.2021
Data modyfikacji
19.05.2024