Protokół

z dnia 10. 04. 2022 r. spisany na okoliczność przeprowadzenia konkursu: „Najpiękniejsza i Największa  Palma Wielkanocna” (XII edycja) zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim,
 zaprezentowanym w Kościele Parafialnym p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach.

        Konkurs był skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, a w szczególności do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup zorganizowanych, rodzin oraz osób indywidualnych.
 Celem konkursu było:
1) Kultywowanie pięknej tradycji naszego regionu,
2) Popularyzacja twórczości i ręcznego wykonywania palmy wielkanocnej,
3) Rozwój zdolności manualnych i artystycznych,
4) Uświetnienie pięknych uroczystości kościelnych w Niedzielę  Palmową – Pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 Cele zostały osiągnięte.

Do konkursu zgłoszono 13 palm, wykonanych zgodnie z regulaminem metodą tradycyjną przez:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach
 2. Koło Gospodyń Wiejskich „LASOWIANKI” w Markach
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach
 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Woli Baranowskiej
 6. OSP w Dymitrowie Dużym
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym
 8. Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim „LASOWIACZKI”
 9. Sołectwo Suchorzów
 10. Koło Gospodyń Wiejskich i OSP w Durdach
 11. Koło Gospodyń Wiejskich „DĄBROWIANKI” w Dąbrowicy
 12. Rodzina Anny Kulig ze Skopania
 13. KGW w Knapach.

Komisja w składzie :

 1. Proboszcz Parafii p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach- ks. mgr Dominik Bucki
 2. p. o Dyrektor MGOK – Mirosław Smykla
 3. Z-ca Dyrektora ds. Bibliotek – Anna Grabowska
 4. Instruktor ds. folkloru – Barbara Sroczyńska
 5. Zespół Obrzędowy Lasowiaczki – Zofia Wydro
 6. Pracownik MGOK – Dominika Ordon

oceniła przystępujące  prace do konkursu  pod nazwą: „Najpiękniejsza i Największa Palma Wielkanocna”. Poziom prac był bardzo wysoki. Wykonanie estetyczne i wymagające wielkich inwencji twórczych, zaangażowania wielu osób (około 90) oraz ciężkiej pracy artystów. Komisja była zachwycona kunsztem wykonanych elementów wszystkich Palm Wielkanocnych, które składały się z bazi wierzbowych, trzciny, kwiatów zrobionych ręcznie. Od bardzo maleńkich, misternych takich jak bzy, niezapominajki, forsycje, stokrotki do większych np. róże, lilie, astry, irysy, dalie, maki
i wiele innych zrobionych z bibuły i krepiny, przeplatane żywo zielonymi gałązkami. Wykonane przez zwykłych ludzi, a jednocześnie wielkich artystów. Powstały prawdziwe dzieła sztuki wykonane z ogromnym sercem na Chwałę Panu Bogu. Wszystkie zasługują na I nagrody i nie ma tu przegranych. Niemniej jednak komisja  musiała przyznać miejsca ze względu na konkursową formę prezentacji. W związku z tym wzięto pod uwagę drugi człon w nazwie konkursu czyli „Największą Palmę Wielkanocną”. Mierzono więc wszystkie palmy i w ten sposób przyznano miejsca. Nagrody ufundował MGOK w Baranowie Sandomierskim. Komisja mimo bardzo trudnego zadania przyznała następujące nagrody:

I miejsca:  

 • Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Woli Baranowskiej.

 II miejsca:

 • Sołectwo w Suchorzowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Dużym,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym.

III miejsca:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim „LASOWIACZKI”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Knapach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach.

IV miejsca:

 • Koło Gospodyń Wiejskich „DĄBROWIANKI” w Dąbrowicy,
 • Rodzina ze Skopania,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „LASOWIANKI” w Markach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Foto: Damian Kubik i Tomasz Młyniec – dziękujemy

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
11.04.2022
Data publikacji
11.04.2022
Data modyfikacji
25.05.2024