Województwo Podkarpackie po raz trzeci zaprasza na święto kultury Lasowiaków. W związku z czym, 13 czerwca, została zawarta umowa  reprezentowana przez Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Panią Ewę Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Baranowie Sandomierskim reprezentowanym przez  Pana Mirosława Smyklę, Dyrektora.

Festiwal Kultury Lasowiackiej to przedsięwzięcie unikalne w swoim charakterze pod wieloma względami, dlatego w dniu 23 lipca 2023 roku w miejscowości Baranów Sandomierski, odbędzie się wydarzenie pt. Lasowiacka kuchnia w Zamku w Baranowie Sandomierskim odbywającego się w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023. Poniżej kalendarium o wszystkich planowanych imprezach w ramach Festiwalu.

Województwo Podkarpackie po raz trzeci zaprasza na święto kultury Lasowiaków, czyli trzecią edycję Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Trzynaście wydarzeń festiwalowych, czternastu operatorów, pięć wakacyjnych weekendów, dwa festiwalowe konkursy – a wszystko to pomiędzy 2 a 30 lipca 2023 r. w północnej części województwa podkarpackiego. Będzie tradycyjnie, kolorowo, muzycznie, tanecznie i smacznie.

O Festiwalu:

Organizatorem Festiwalu Kultury Lasowiackiej jest Województwo Podkarpackie. W tym roku do współpracy zaprosiło 12 operatorów:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim,
 2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie,
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach,
 4. Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym,
 5. Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku,
 6. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
 7. Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej,
 8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie,
 9. Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem,
 10. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
 11. Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
 12. Gminne Centrum Kultury w Ulanowie,

a także dwie wojewódzkie instytucje kultury:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Festiwal Kultury Lasowiackiej to przedsięwzięcie unikalne w swoim charakterze pod wieloma względami. Jego celem jest popularyzacja i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej grupy etnograficznej Lasowiaków, którą w sposób najbardziej zauważalny dotknęła unifikacja kulturowa. Kultywowanie tradycji lasowiackich ocalało w bardzo ograniczonym zakresie i wymaga solidnego wsparcia tak merytorycznego, jak też promocyjnego. Festiwal jest jednym z narzędzi przywracania istotnego znaczenia tej kulturze w przestrzeni kulturowej województwa podkarpackiego, nośnikiem powrotu do korzeni, ale także motywacją do szukania inspiracji w tej tradycji do realizacji potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu jest organizacja dwóch przeglądów o randze festiwalowej:

 • I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym,
 • I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie.

Odbędą się prezentacje, które oceni profesjonalne jury i przyzna pierwsze nagrody festiwalowe.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest bezpłatny i wszędzie czekają na uczestników niespodzianki i liczne atrakcje plenerowe.

Nad III Festiwalem Kultury Lasowiackiej 2023 patronat honorowy objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

Skrócony Program III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023

2.07.2023 (niedziela) 

– Poręby Dymarskie

Odpust lasowiacki w Porębach Dymarskich. Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

– Kolbuszowa

Inauguracja III Festiwalu Kultury Lasowiackiej – Odpust na Jagodną. Operator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

8.07.2023 (sobota)

– Gorzyce
Tradycja w drewnie ukryta. Jubileusz pracy artystycznej Jana Puka. Operator: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

9.07.2023 (niedziela)

– Leżajsk
Zabawka leżajska symbolem lasowiackiej tradycji. Operator: Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku

– Tarnobrzeg
Tarnobrzeska potańcówka ze smakiem. Operator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

15.07.2023 (sobota)

– Ulanów
Tradycja wodą niesione. Ahoj Flisacy! Operator: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie

16.07.2023 (niedziela)

– Grodzisko Dolne
Rodzinny Piknik Lasowiacki w Grodzisku Miasteczku – I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym. Operator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

– Nowa Dęba
„Na odwyrtkę – tańce lasowiackie z przytupem” – I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie. Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

23.07.2023 (niedziela)

– Baranów Sandomierski
Lasowiacka kuchnia w Zamku w Baranowie Sandomierskim. Operator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

– Kolbuszowa
Lesiocka Parzygęba I Jarmak Puszczańskiej Godki. Operator: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

– Rudnik nad Sanem
Na lasowiackim szlaku. Przystanek – Rudnik nad Sanem. Operator: Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

29.07.2023 (sobota)

– Medynia Głogowska
„Wazanki, kogutki i paradne miski” – Medynia Głogowska. Operator: Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej

30.07.2023 (niedziela)

– Stalowa Wola – Rozwadów
Finał III Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Operator: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Festiwal Kultury Lasowiackiej po raz pierwszy odbył się w 2021 r., wpisując się w nowe działania Samorządu Województwa Podkarpackiego związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.

Koordynator III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
20.06.2023
Data publikacji
20.06.2023
Data modyfikacji
16.06.2024