PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej

„DZIECKO  W  FOLKLORZE”

odbywającego się w dniach 18 – 19 czerwca 2022 roku

w Baranowie Sandomierskim

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr Jolanta Dragan – etnograf i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski

oceniając dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH – WIDOWISK SCENICZNYCH:

I nagrodę w wys. 700 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Zespół Regionalny „Ciardasie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Górze (woj. małopolskie);

2 równorzędne II nagrody po 500 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

 • Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
  (woj. łódzkie),
 • Szkolny Zespół Ludowy „Dzieciaki z Boguszyc” Szkoła Podstawowa w Boguszycach
  (woj. łódzkie);

2 równorzędne III nagrody po 300 zł każda otrzymują:

 • Zespół „Dziatki z Chatki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie
  (woj. małopolskie),
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Ciardasie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Górze
  (woj. małopolskie);

wyróżnienie w wys. 200 zł przyznano Grupie Tańca Ludowego z Domu Kultury w Kocku (woj. lubelskie).

 W KATEGORII KAPEL:

I nagrodę w wys. 600 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Kapela „Jedlicka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej Zdroju (woj. małopolskie);

2 równorzędne II nagrody po 500 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

 • Kapela „Iskierki” ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT „Bandoska” z Rzeszowa
  (woj. podkarpackie),
 • Kapela „Lututowianie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie
  (woj. łódzkie);

III nagrodę w wys. 400 zł otrzymuje Kapela „Opatkowice” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie
(woj. małopolskie).

W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH:

I nagrodę w wys. 500 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Zespół Wokalny „Ożarowianeczki” z Domu Kultury w Ożarowie (woj. łódzkie);

II nagrodę w wys. 400 zł oraz mały drewniany klepok otrzymuje Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa
(GOK w Polichnie, woj. lubelskie);

III nagrodę w wys. 300 zł otrzymuje Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Piwnicoki” z MGOK w Piwnicznej-Zdroju
(woj. małopolskie);

2 równorzędne wyróżnienia po 150 zł każde otrzymują:

 • Zespół „Mali Drzewiczanie” – grupa starsza z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy
  (woj. łódzkie),
 • Zespół „Małe Wolanecki” ze Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli
  (woj. świętokrzyskie).

W KATEGORII ZESPOŁÓW TANECZNYCH:

W tej kategorii komisja postanowiła nie przyznawać I nagrody, natomiast przyznała

II nagrodę
w wys. 600 zł oraz małego drewnianego klepoka dla  Zespołu „Biedronki z Ochronki” z Publicznego Przedszkola w Ropczycach (woj. podkarpackie) za zestaw tańców pt. „Na krakowskim rynku”;

III nagrodę w wys. 500 zł dla ZPiT „Kujawy”, grupa „Stokrotki” z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku
(woj. kujawsko-pomorskie) za pokaz pt. „Zabawy kaszubskie”;

2 równorzędne wyróżnienia po 350 zł każde dla:

 • ZPiT „Sokolanie” z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Pilzna za tańce przeworskie
  (woj. podkarpackie),
 • ZPiT „Wolanie” z GOKSiR w Raniżowie za tańce rzeszowskie
  (woj. podkarpackie).

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW: 

2 równorzędne I nagrody w wys. po 300 zł oraz duże drewniane klepoki otrzymują:

 • Milena Jargieło z GOK w Biłgoraju
  (woj. lubelskie),
 • Katarzyna Rączka z GOK w Biłgoraju
  (woj. lubelskie);

II nagrodę w wys. 200 zł oraz małego drewnianego klepoka otrzymuje Alicja Wąsek z GOK w Modliborzycach
(woj. lubelskie);

2 równorzędne III nagrody w wys. po 150zł każda otrzymują:

 • Aleksandra Wojnar ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT „Bandoska” z Rzeszowa
  (woj. podkarpackie),
 • Urszula Wilczyńska z Baranowa Sandomierskiego
  (woj. podkarpackie);

2 równorzędne wyróżnienia po 100 zł każde otrzymują:

 • Weronika Lisowska z Piwnicznej-Zdroju
  (woj. małopolskie),
 • Oliwia Bąba z Drzewicy
  (woj. łódzkie). 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW: 

I nagrodę w wys. 300 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Przemysław Dyndał z Majdanu Sieniawskiego
(woj. podkarpackie);

4 równorzędne III nagrody po 150 zł otrzymują:

 • Adam Gaura z Zakliczyna
  (woj. małopolskie),
 • Aleksandra Pigan z Majdanu Sieniawskiego
  (woj. podkarpackie),
 • Emilia Pigan z Majdanu Sieniawskiego
  (woj. podkarpackie),
 • Martyna Pigan z Majdanu Sieniawskiego
  (woj. podkarpackie).

Coroczną tradycją festiwalu jest przyznawanie nagród rzeczowych dla jego najmłodszych uczestników, które są ufundowane przez MGOK w Baranowie Sandomierskim. W obecnej edycji festiwalu takie nagrody w postaci pluszowych misiów otrzymał Zespół „Biedronki z Ochronki” z Ropczyc oraz Zespół „Mali Drzewiczanie” (grupa młodsza).

Nagrody finansowe oraz rzeczowe –  drewniane klepoki zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Natomiast nagrody rzeczowe przez oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Festiwal został zorganizowany ze środków: Gminy Baranów Sandomierski i przy pomocy: Powiatu Tarnobrzeskiego, baranowskiego Zespołu Zamkowo-Parkowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Przewodniczącego Zarządu i Rady Osiedla w Baranowie Sandomierskim, Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim.

Komisja z satysfakcją stwierdza liczną obecność dzieci i młodzieży, jeszcze bardziej widoczną niż w poprzednich edycjach festiwalu. Ich występy charakteryzowały się dużą świeżością i spontanicznością. Jest to bardzo ważne, gdyż świadczy o umiejętnym wzbudzaniu zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym przez instruktorów i starsze pokolenie. Ponadto Komisja sugeruje uważne zapoznanie się z regulaminem festiwalu i jego głównej idei, jaki jest międzypokoleniowy przekaz kulturowy, który dla kultury tradycyjnej miał charakter czysto oralny. W warunkach współczesnych należy zauważyć wyraźnie widoczną i zrozumiałą potrzebę zmiany sposobu poszukiwania repertuaru. Sugerujemy poszukiwania nie tylko zapisów, ale np. nagrań mistrzów, uznawanych za wzorcowe dla konkretnego regionu. Są one dostępne, warto po nie sięgać, zarówno do archiwów pobliskich instytucji kultury czy ośrodków naukowych zajmujących się takimi działaniami, jak i instytucji i archiwów centralnych.
Ponadto Komisja sugeruje dochowanie jeszcze większej staranności w doborze repertuaru dostosowanego do wieku wykonawców i jeszcze ściślejszego przestrzegania regionalizacji. Warto wspomnieć, że kultura tradycyjna jest regionalna i wariantywna, a nie ma charakteru ogólnego – nie należy generalizować jej przejawów, a także przeszczepiać obcego wzorca do regionu, gdzie jakieś zjawisko nigdy nie występowało. Komisja podkreśla również konieczność zachowania tradycyjnego stylu śpiewu, gry na instrumentach, właściwej konstrukcji scenariuszy widowisk i występów tanecznych uwzględniające odwołania do lokalnych obrzędów, zwyczajów czy folkloru, a także ogólnego wyrazu artystycznego, m.in. doboru właściwych strojów stosownych do wieku wykonawcy (niekoniecznie jednakowych dla całego zespołu) czy unikanie nadmiernego makijażu scenicznego, zupełnie niepasującego do pokazów tradycyjnego dziedzictwa kulturowego.

Komisja podkreśla, że podjęta inicjatywa zorganizowania festiwalu w takiej formule przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim jest bardzo dobrym pomysłem i może stanowić wzorzec do naśladowania dla innych organizatorów. Komisja przy tym sugeruje zorganizowanie seminarium podczas trwania festiwalu, podczas którego można byłoby pokusić się o analizowanie konkursowych prezentacji (możliwa forma warsztatów, dyskusji panelowych czy właśnie seminariów). O potrzebie ich organizowania upewniają sami uczestnicy festiwalu, instruktorzy, a także wszyscy miłośnicy tradycyjnego folkloru. Komisja szczególnie podkreśla konieczność i celowość organizowania festiwalu w podobnej lub poszerzonej formule w latach następnych oraz docenia bardzo wysoki poziom występów. Ze względu właśnie na wysoki poziom organizacji, jego już 28-letnie trwanie oraz wielką wagę prezentowanych materiałów Komisja rekomenduje przedstawienie Festiwalu „Dziecko w Folklorze” do wpisu do Rejestru dobrych praktyk, prowadzonego przy Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w odniesieniu do Konwencji UNESCO z 2003 r. w strawie niematerialnego dziedzictwa kultury.
Komisja gratuluje Organizatorowi – Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Baranowie Sandomierskim bardzo sprawnego przeprowadzenia imprezy i świetnej organizacji.
Szczególne podziękowania Komisja kieruje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za finansowe wsparcie festiwalu.

Na tym protokół zakończono.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
20.06.2022
Data publikacji
20.06.2022
Data modyfikacji
16.06.2024