Podczas Gminnych Dożynek w Skopaniu komisja w składzie:

Janina Sagatowska – Senator RP
Teresa Żyguła – Prezes UTW w Baranowie Sandomierskim
Albina Róg – Florystka
Mirosław Smykla – Dyrektor MGOK w Baranowie Sandomierskim

oceniała aż 3 konkursy związane z tym rolniczym świętem.

Pierwszy „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy” dotyczył kultywowania pięknej tradycji naszego regionu – ręczne wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego.
Spośród 11 zgłoszonych kopek przyznano następujące nagrody:

Grand Prix – KGW Skopanie – nagroda Pani Senator RP

I miejsce – KGW  Durdy  (400zł)
I miejsce – KGW Suchorzów (400zł)
I miejsce – KGW Knapy (400zł)

II miejsce – KGW Dymitrów Mały (300zł)
II miejsce – KGW Lasowiaczki (300zł)
II miejsce – Rada Sołectwa Kaczaki (300zł)
II miejsce – KGW Marki (300zł)

III miejsce – Rada Osiedla Skopanie (200zł)
III miejsce – KGW Ślęzaki (200zł)
III miejsce – KGW w Woli Baranowskiej (200zł)

pozostałe nagrody dofinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

Kolejny konkurs z projektu EtnoPolska. Edycja 2023 dotyczył śpiwki dożynkowej. Komisja (w składzie j.w) brała pod uwagę: dowcip, melodyjność, rymy, muzykę (przygrywka kapeli czy z podkładem muzycznym), uszczypliwość (celność), ruch sceniczny, strój ludowy, estetykę wykonania.

Po wysłuchaniu 11 grup sołeckich komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

trzy I miejsca – Wola Baranowska, Marki, Durdy

cztery II miejsca – Skopanie, Skopanie Osiedle, Knapy, Ślęzaki

cztery III miejsca – Suchorzów, Dąbrowica, Kaczaki, Dymitrów Mały

wszystkie nagrody dofinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

Trzeci gminny konkurs był niezwykle smakowity – chodzi o V edycję „Ciastka z Rodowodem”. Zgłosiło się do niego 8 Kół Gospodyń Wiejskich i 1 osoba prywatna.
Komisja rozsmakowała się i zdecydowała, co następuje:

równorzędne I miejsca otrzymały:

KGW Dymitrów Mały,
KGW Marki,
KGW Suchorzów

równorzędne II miejsca przyznano:
KGW Durdy
KGW Knapy,
KGW Skopanie,
KGW Dąbrowica

równorzędne III miejsce dla:
KGW Wola Baranowska,
KWW Baranów Sandomierski,
Genowefy Mikiery

Cały projekt „Ciastko z Rodowodem” został zrealizowany przy pomocy Lasowiackiej Grupy Działania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Tradycje Dożynkowe po Lasowiacku” – EtnoPolska.Edycja 2023

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
22.08.2023
Data publikacji
22.08.2023
Data modyfikacji
25.07.2024