Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do lat 16, które chcą podjąć się wyzwania, jakim jest konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik wakacji 2024 r.” Konkurs trwa od 8 lipca do 31 sierpnia 2024 r. Jednym z warunków uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w bibliotece. Dla laureatów w każdej grupie wiekowej przewidziano nagrody książkowe. Każda wakacyjna przygoda może zacząć się od dobrej książki 🙂

Regulamin konkursu
„Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2024r. ”  
Biblioteka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim Oddział dla Dzieci

Organizatorem konkursu na Najaktywniejszego czytelnika wakacji jest Biblioteka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim Oddział dla Dzieci
ul. Fabryczna 39 , 39-450 Baranów Sandomierski , tel.: 15-811-80-54 wew. 23

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– motywowanie do samodzielnego wyboru książek i czytania,

– poszerzanie zasobu słownictwa i rozbudzanie kreatywności,

– rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

– popularyzowanie literatury wśród dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 16 lat, którzy posiadają własną kartę czytelnika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie Sandomierskim,
– warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie bibliotekarzowi swojego uczestnictwa,

– do konkursu można przystąpić w dowolnej chwili jego trwania,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Kryterium oceny:
– liczba wypożyczonych i przeczytanych książek,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapytania uczestnika konkursu o treść
 przeczytanych książek.

Terminy:
– czas trwania konkursu: od 8 lipca do 31 sierpnia 2024r.
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2 połowie września br.

– informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w Bibliotece oraz na stronie internetowej MGOK-u i profilu Facebook.

Nagrody:
Organizator przewidział nagrody za zdobycie pierwszych trzech miejsc w trzech kategoriach wiekowych, którą będzie książka.

– 0-6 lat

– 7-10 lat

– 11-16 lat.

 

Udostępnij post
Podmiot publikujący
MGOK w Baranowie Sandomierskim
Osoba publikująca
Dyrektor
Osoba aktualizująca
Dyrektor
Data wytworzenia
05.07.2024
Data publikacji
05.07.2024
Data modyfikacji
25.07.2024