Wyniki Festiwalu „Dziecko w Folklorze”

XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO  W  FOLKLORZE” za nami! Przyjechało do ok. 350 osób z 7 województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

Przez prawie 6 godzin uczestnicy festiwalu prezentowali się na scenie w MGOK-u przed jurorami i zebraną publicznością. Wystąpiło:

4 solistów śpiewaków

12 grup śpiewaczych,

6 grup obrzędowych,

7 kapel,

4 instrumentalistów,

3 zespoły pieśni i tańca.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej
„DZIECKO  W  FOLKLORZE”

z dnia 10 czerwca 2017 roku

Jury w składzie:

mgr Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, (etnograf i muzyk) przewodnicząca

dr Kinga Strycharz–Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski

mgr Wiesława Hazuka – etnochoreograf z Tarnowa

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH :

I nagroda w wys. 550 zł oraz duży drewniany klepok: Grupa Obrzędowa Zespołu Regionalnego PNIOKI z Sadku-Kostrzy,

Dwie równorzędne II nagrody w wys. po 400 zł każda oraz małe drewniane klepoki:

 • Dziecięca Grupa Zespołu Obrzędowego CHOJNE
 • Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE

III nagroda w wys. 300 zł oraz mały drewniany klepok: Zespół Pieśni i Tańca ZDUŃSKOWOLANIE

 

W KATEGORII KAPEL:

I nagroda w wys. 500 zł oraz duży drewniany klepok: Zespół ze Szkoły Suki Biłgorajskiej

2 równorzędne II nagrody w wys. po 450 zł każda oraz małe drewniane klepoki:

 • Kapela JEDLICKA
 • Młodzieżowa Kapela Ludowa POGÓRZANIE

Dwie równorzędne III nagrody po 400 zł każda otrzymują:

 • Kapela BUM CYK CYK
 • Kapela Szkoły Suki Biłgorajskiej

Wyróżnienie w wys. 100 zł otrzymuje Kapela GROCHOWIACY

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW  ŚPIEWACZYCH :

I nagroda w wys. 400 zł oraz duży drewniany klepok: zespół śpiewaczy MAŁE JEZIORANKI

Trzy równorzędne II nagrody po 300 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

 • zespół MŁODZI LUBATOWIANIE
 • Młodzieżowa grupa śpiewacza ZESPOŁU OBRZĘDOWEGO CHOJNE
 • Zespół śpiewaczy ze Skrzypnego

Trzy równorzędne III nagrody po 200 zł każda otrzymują:

 • Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego PNIOKI
 • Grupa Śpiewacza Dziecięcego Zespołu Regionalnego MAŁE PIWNICOKI
 • Grupa Dziecięca Folklorystyczno – Rytmiczna ze Zwolenia

Dwa wyróżnienia po 100 zł każde otrzymują:

 • Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy KONICZYNKA
 • Szkolny Zespół  Śpiewaczy DZIAŁOSZANKI

W KATEGORII ZESPOŁÓW TANECZNYCH:

I nagrodę w wys. 750 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE

Drugiej nagrody nie przyznano

III nagroda w wys. 400 zł oraz małego drewnianego klepoka otrzymuje Zespół Taneczny ZIEMIA SIERADZKA  za prezentację tańców regionu sieradzkiego.

 

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW:

I nagroda w wys. 250 zł oraz duży drewniany klepok: Witold Sewiło z Sadku-Kostrzy

II nagroda w wys. 200 zł oraz mały drewniany klepok: Katarzyna Tomasiak z Piwnicznej – Zdroju

Dwie równorzędne III nagrody po 150 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

 • Aleksandra Solarska z Baranowa Sandomierskiego
 • Natalia Widuch z Baranowa Sandomierskiego.

 

W KATEGORII INSTRUMENTALISTÓW:

I nagroda w wys. 350 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Julia Kulig z Piwnicznej – Zdroju

II nagroda w wys. 300 zł oraz mały drewniany klepok: Adam Dragan z Kolbuszowej

Dwie równorzędne III nagrody po 200 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

 • Wojciech Tabor z Sadku – Kostrzy
 • Adam Dziedzina z Piwnicznej – Zdroju

 

Przyznano także wyróżnienia specjalne:

 • dla najmłodszego uczestnika Festiwalu – Blanki Czarneckiej z zespołu obrzędowego CHOJNE
 • dla Julity Nakielskiej z zespołu MALI MYSTKOWIANIE – wyróżnienie w postaci dyplomu za charakterystyczną rolę w widowisku obrzędowym.

Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Nagrody rzeczowe: drewniane klepoki zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. Festiwal został zorganizowany także dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „Arkadia”.

 

Uwagi końcowe :

Członkowie Jury podkreślają wysoki poziom zaprezentowanych programów podczas tegorocznego festiwalu. Można było zauważyć wielkie zaangażowanie i pracę, jaką włożyli wszyscy wykonawcy w przygotowanie ww. prezentacji. Komisja wyraża także podziękowania instruktorom i opiekunom za wysiłek, jaki włożyli we właściwe przygotowanie występujących podczas festiwalu. Dzięki ich pracy można było zobaczyć występy wielu utalentowanych dzieci, które umiejętnie kształtowane przez nich stają się uczestnikami przekazu tradycji, co jest działaniem istotnym w świetle konieczności ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury. Z tego względu Komisja widzi potrzebę organizowania festiwalu w kolejnych latach.

Jury wyraża gorące podziękowanie wszystkim Sponsorom, wspierającym organizację tego festiwalu, który rokrocznie przyciąga coraz więcej uczestników i widzów, a Organizatorom gratuluje bardzo sprawnego przeprowadzenia imprezy.