Uniwersytet Trzeciego Wieku już działa!

Wielu znakomitych gości przybyło w czwartek 28 lutego do MGOK-u na inaugurację UTW w Baranowie Sandomierskim. Były przemówienia, życzenia, gratulacje oraz podpisanie porozumienia z uczelniami patronackimi: PWSZ w Tarnobrzegu i PWSW w Przemyślu. Uroczystości uświetniła Gminna Orkiestra Dęta oraz chór Chorus Familiaris.

Fot. J. Oblicki