Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna 2018 – regulamin

Najpiękniejsze i najdłuższe palmy w regionie w tym roku zostaną zaprezentowane w Skopaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową nagrodzimy laureatów. Będzie to też okazja do spotkania się i złożenia sobie życzeń przed Świętami Wielkanocnymi. Regulamin i Karta zgłoszenia do ściągnięcia poniżej.

Regulamin Palma wielkanocna 2018

Palma Karta zgłoszenia

 

 

Regulamin

Gminnego Konkursu
„Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna 2018”

VIII edycja w parafii SKOPANIE

Celem konkursu jest :

 • kultywowanie tradycji naszego regionu – ręcznego wykonywania palmy,
 • popularyzacja twórczości artystycznej,
 • przekazywanie i rozwój zdolności i umiejętności artystycznych,
 • aktywizacja społeczeństwa do wspólnego świętowania Niedzieli Palmowej oraz integracja międzypokoleniowa.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Wykonanie palmy przez grupy reprezentujące daną miejscowość z terenu gminy Baranów Sandomierski (Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rodziny, zespoły i grupy nieformalne);
 • Prace powinny być wykonane z naturalnych materiałów: patyki drewniane, bazie wierzbowe, bukszpan, cis, tuja, wstążki naturalne lub z bibuły, ozdoby z bibuły lub suszone kwiaty i inne materiały naturalne (użycie sztucznych elementów np. plastikowych ozdób obniży ocenę);
 • Zgłoszenie do konkursu reprezentacji miejscowości (maksymalnie 10 osób) w terminie do 22 MARCA 2018 roku na dołączonych kartach zgłoszeń (osobiście MGOK w Baranowie Sandomierskim lub telefonicznie pod nr 15 81180 54);
 • Spotkanie grup i prezentacja palm nastąpi w ŚRODOWISKOWYM DOMU KULTURY w SKOPANIU 25 MARCA 2018 r. o godz. 9.30;
 • Bezpośrednio przed mszą świętą – „sumą” – uroczysty przemarsz korowodu do Kościoła Parafialnego w SKOPANIU;
 • Po mszy świętej odbędzie się spotkanie uczestników w ŚRODOWISKOWYM DOMU KULTURY w SKOPANIU, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród oraz spotkanie integracyjne;
 • Istnieje możliwość pozostawienia wykonanych palm w Kościele Parafialnym w SKOPANIU (decyzja należy do grupy, która palmę wykonała).
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na:

– publikację na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników (bez względu na zajęte miejsce), a także utrwalonego na różnych nośnikach wizerunku (zdjęcia, video) uczestników konkursu oraz zgłoszonych prac,

– na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu promocji Konkursu.

 

Kontakt telefoniczny: 15 81180 54– mgr Barbara Sroczyńska