Lekcja biblioteczna w Dąbrowicy

Jak korzystać z katalogu, jak znaleźć odpowiednią książkę, jak szukać potrzebnych haseł w encyklopedii… Na te i wiele innych pytań związanych z biblioteką odpowiedzi otrzymali uczniowie ze szkoły w Ślęzakach, którzy odwiedzili naszą filię w Dąbrowicy. 

23 maja w Filii Bibliotecznej w Dąbrowicy gościliśmy uczniów klasy VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach wraz ze swoją wychowawczynią, nauczycielką języka polskiego panią Anną Cieślą. Była to ich pierwsza wizyta w naszej bibliotece.

Podczas lekcji bibliotecznej młodzież dowiedziała się o podstawowych funkcjach biblioteki, czyli o gromadzeniu zbiorów, opracowywaniu księgozbioru, przechowywaniu i udostępnianiu książek. Uczniowie zapoznali się z ,,Księgozbiorem podręcznym”, a także z katalogami. W celu nabycia umiejętności praktycznych chętnie wykonywali zadania związane z odnalezieniem na półkach wybranych książek korzystając z katalogów, a także  odnalezieniem poszczególnych haseł korzystając z encyklopedii i słowników. Uczestnicy spotkania bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkimi poleceniami, jak również wykazali się dużą wiedzą przy rozwiązywaniu krzyżówek i łamigłówek specjalnie dla nich przygotowanych.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a jego głównym celem było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów biblioteki i zapoznanie z pracą bibliotekarza oraz stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas pierwszych kontaktów z biblioteką. Kilka osób skorzystało z okazji i zapisało się do biblioteki, jednocześnie wypożyczając książki. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kolorowe zakładki do książek, a także zaproszenie na kolejne spotkania.

Beata Stachnik