Konkurs Plastyki Wielkanocnej – regulamin

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu naszej gminy do udziału w konkursie „Wielkanoc 2019”. Czekamy na Wasze wspaniałe prace do 5 kwietnia. Tradycyjnie zgłoszone do konkursu dzieła zostaną zaprezentowane na wystawie w MGOK-u. Pamiętajcie o poprawnym wypełnieniu metryczki, a Rodziców bardzo prosimy o dołączenie do prac podpisanych formularzy ze zgodami RODO.

Regulamin oraz formularze można pobrać tutaj:

REGULAMIN PLASTYKI WIELKANOCNEJ 2019

RODO Konkurs Plastyki Wielkanocnej 2019

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYKI TRADYCYJNEJ

„WIELKANOC 2019”

 

  1. CELEM KONKURSU JEST:

– popularyzacja twórczości plastycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi wśród dzieci i młodzieży,

–  kultywowanie tradycji naszego regionu,

–  rozwój zainteresowań i stymulacja zdolności manualnych dzieci i młodzieży,

–  rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno,

–  rozwój zdolności artystycznych wśród dzieci i młodzieży,

– efektywne wykorzystanie wolnego czasu.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

–  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski.

– Prace powinny być wykonane własnoręcznie, preferowane będą tradycyjne metody i techniki. Prace
z użyciem półproduktów (gotowych plastikowych, styropianowych elementów itp.)
nie będą oceniane przez Komisję.

– Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

– Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych oraz tematycznych:

KATEGORIE TEMATYCZNE:

I – palma wielkanocna, stroik, pająki (wykonane z materiałów naturalnych np.: zielone gałązki bukszpanu, jałowca, tui, bazi wierzbowych, kwiatów z bibuły, kwiatów suszonych, traw, ale nie malowane
i z wyjątkiem suszonych kłosów zbóż. Malowane trawy i kłosy zbóż to tradycja wschodnich kresów).

II – jajka, pisanki, kraszanki (wykonane wyłącznie metodami tradycyjnymi na jajkach kurzych lub innego ptactwa domowego) oraz płaskorzeźby lub rzeźby (np. z masy solnej).

Dodatkowy punkt w ocenie można otrzymać, dołączając do pracy kartkę świąteczną. O przyznaniu punktu zadecyduje Komisja Konkursowa.

KATEGORIE WIEKOWE:

I KAT. PRZEDSZKOLE

II KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I – III

III KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV – VI

IV KAT.SZKOŁY PODSTAWOWE klasa VII, VIII i III GIMNAZJUM   

Termin składania prac upływa 05.04.2019 r.

Prace powinny zawierać informacje: nazwisko, imię i wiek/klasę wykonawcy oraz opiekuna z telefonem kontaktowym). Rodziców, wychowawców i opiekunów prosimy o dołączenie czytelnie podpisanych OŚWIADCZEŃ  tzw. RODO.

Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny jest dostarczenie jej w wyznaczonym terminie wraz prawidłowym opisem.

  1. KRYTERIA I OCENA

– Oceny prac dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

– Komisja dokonuje oceny według poniższych kryteriów:

* zgodność z tradycją i kulturą regionu,

* samodzielność wykonania,

* staranność i technika wykonania,

* ogólne wrażenie artystyczne.

– Najciekawsze i najładniej wykonane prace zostaną nagrodzone.

– Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.

– Werdykt komisji jest ostateczny.

– Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po uzgodnieniu dokładnego terminu
z Opiekunami.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. Po tym terminie organizator nie odpowiada za nie.

– Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.

– Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

– Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.