Konkurs Plastyki Tradycyjnej „Wielkanoc 2018” – regulamin

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w dorocznym Konkursie Plastyki Tradycyjnej „Wielkanoc 2018”. Poniżej znajdziecie regulamin. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace. Na ich zgłoszenie macie czas do 20 marca. Dla najpiękniejszych, jak zawsze przygotowaliśmy nagrody.

Regulamin Plastyka Wielkanocna 2018

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYKI TRADYCYJNEJ

„WIELKANOC 2018”

 

  1. CELEM KONKURSU JEST:

– popularyzacja twórczości plastycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi wśród dzieci i młodzieży,

–  kultywowanie tradycji naszego regionu,

–  rozwój zainteresowań i stymulacja zdolności manualnych dzieci i młodzieży,

–  rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno,

–  rozwój zdolności artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

–  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski.

– Prace powinny być wykonane własnoręcznie, preferowane będą tradycyjne metody i techniki. Prace
z użyciem półproduktów (gotowych plastikowych elementów itp.) nie będą oceniane przez Komisję.

– Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

– Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych oraz tematycznych:

KATEGORIE TEMATYCZNE:

I – palma wielkanocna, stroik (wykonane z materiałów naturalnych, np.: zielone gałązki bukszpanu, tuja, bazie wierzbowe, kwiaty z bibuły, „suszki” itp.),

II – jajka, pisanki, kraszanki (wykonane wyłącznie metodami tradycyjnymi na jajkach kurzych lub innego ptactwa domowego) oraz płaskorzeźby lub rzeźby (np. z masy solnej).

Dodatkowy punkt w ocenie można otrzymać, dołączając do pracy kartkę świąteczną. O przyznaniu punktu zadecyduje Komisja Konkursowa.

KATEGORIE WIEKOWE:

I KAT. PRZEDSZKOLE

II KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I – III

III KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV – VI

IV KAT.SZKOŁY PODSTAWOWE klasa VII i GIMNAZJUM   

– Termin składania prac (wraz z metryczką zawierającą nazwisko, imię i wiek/klasę wykonawcy oraz opiekuna oraz telefonem kontaktowym) upływa 20.03.2018 r.

Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny jest dostarczenie jej w wyznaczonym terminie wraz prawidłowym opisem.

  1. KRYTERIA I OCENA

– Oceny prac dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

– Komisja dokonuje oceny według poniższych kryteriów:

* zgodność z tradycją i kulturą regionu,

* samodzielność wykonania,

* staranność i technika wykonania,

* ogólne wrażenie artystyczne.

– Najciekawsze i najładniej wykonane prace zostaną nagrodzone.

– Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.

– Werdykt komisji jest ostateczny.

– Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po uzgodnieniu dokładnego terminu
z Dyrekcjami Szkół.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. Po tym terminie organizator nie odpowiada za nie.

– Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na:

  1. a) publikację na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników (bez względu na zajęte miejsce), a także utrwalonego na różnych nośnikach wizerunku (zdjęcia, video) uczestników konkursu oraz zgłoszonych prac,
  2. b) przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu promocji Konkursu.

– Szczegółowa interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.