Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim rozpoczyna działalność. W czwartek 28 lutego odbędzie się inauguracja.

Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem w kościele parafialnym w Baranowie Sandomierskim o godz. 16.30. Potem zebrani udadzą się do MGOK-u, gdzie odbędzie się dalsza część programu. Przewidziano m.in. przemówienia zaproszonych gości, a także podpisanie porozumienia pomiędzy UTW a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, które będą patronować baranowskiej instytucji i organizować dla niej zajęcia. Odbędzie się też wykład inauguracyjny pt. „Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem”, który wygłosi mgr Bożena Andrychowicz. O oprawę artystyczną zadba Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór Chorus Familiaris. Na inaugurację zaproszeni zostali samorządowcy, władze gminy i powiatu oraz przedstawiciele okolicznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jak przekonują organizatorzy – mile widziani są przyszli słuchacze baranowskiej instytucji, a także wszyscy zainteresowani.

Baranowski UTW powstał końcem zeszłego roku. Zainteresowanie jego działalnością jest bardzo duże. Zgłosiło się już ponad 70 seniorów. Jak tłumaczy prezeska zarządu UTW Teresa Żyguła, wystarczy tylko wypełnić deklarację.

– Słuchaczem UTW może być osoba w wieku 50+, nieaktywna zawodowo. I to właściwie jedyne warunki – mówi pomysłodawczyni inicjatywy. – Najważniejsza jest chęć wyjścia z domu, potrzeba działania, spędzania aktywnie czasu, realizowania pasji i zainteresowań.

W gminie od kilku lat realizowane są zajęcia dla seniorów, które organizuje MGOK oraz stowarzyszenie Tor Rozwoju, głównie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. Organizowane są zajęcia ruchowe, kulinarne, plastyczne, artystyczne, wycieczki itp. Uczestniczyły w nich grupy seniorów z Baranowa Sandomierskiego, Skopania, Woli Baranowskiej, czy Durdów. Uniwersytet pozwoli rozszerzyć tę działalność na całą gminę i stworzy możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności także dla osób, które nie brały udziału w projektach.

Zajęcia w ramach UTW odbywać się będą głównie w budynku MGOK-u. W planach jest też organizacja wyjazdów, wycieczek, plenerów, warsztatów itp. aktywności. Wciąż można jeszcze zgłosić swój udział. Chętni znajdą deklarację w MGOK-u lub na stronie internetowej www.kulturalia.pl.

rd