Będziemy kręcić lasowiackie gusła

Nasz ośrodek z powodzeniem sięga po zewnętrzne środki. Właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację filmu z widowiskiem lasowiackim.

„Lasowiackie gusła” końcem września znalazły się na liście wniosków pozytywnie ocenionych przez Narodowe Centrum Kultury. W tym roku to już czwarty wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, który zyskał dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. Dzięki temu podejmujemy ciekawe inicjatywy.

Tym razem zrealizujemy projekt w ramach programu pod nazwą „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Jego celem jest dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze. Do programu wpłynęło ponad 600 wniosków z całej Polski. Nasz pomysł został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na wysokim 3. miejscu na liście beneficjentów.

Głównymi bohaterkami projektu będą członkinie Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki, które przygotują widowisko obrzędowe „Lasowiackie gusła”. Spektakl zostanie nagrany oraz sfotografowany. W ramach tego zadania zostaną zaprojektowane i uszyte stroje lasowiackie, a także powstaną rekwizyty i scenografia. Efekty tej pracy będzie mógł oglądać każdy odwiedzający MGOK dzięki wystawie zdjęć, a także dzięki udostępnieniu w internecie oraz na płytach filmu z widowiskiem.

Dofinansowanie tego projektu ze środków Narodowego Centrum Kultury wyniesie 10 tys. zł.

rd