Protokół z obrad komisji festiwalu „Dziecko w Folklorze”

Protokół z obrad jury naszego konkursu można ściągnąć klikając poniżej:

Skan protokołu DzwF 2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

XXVI Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej

„DZIECKO  W  FOLKLORZE”

z dnia 9 czerwca 2019 roku

 

Jury w składzie:

prof. dr  hab. Jan Adamowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej

dr hab. Tomasz Nowak
Uniwersytet Warszawski – etnomuzykolog, antropolog tańca

mgr Jolanta Dragan
Kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – etnograf i muzyk

dr Kinga Strycharz-Bogacz

Katolicki Uniwersytet Lubelski – etnomuzykolog,

oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH:

2 równorzędne I nagrody po 600 zł każda oraz 2 duże drewniane klepoki przyznano Dziecięcemu Zespołowi Śpiewaczo – Obrzędowemu z Ożarowa (woj. łódzkie) oraz Grupie Obrzędowej zespołu „Tatry” z Ratułowa (woj. małopolskie)

II nagrodę w wys. 400 zł oraz małego drewnianego klepoka przyznano Zespołowi Pieśni
i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie)

 

W KATEGORII KAPEL:

I nagrodę w wys. 500 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Kapela Zespołu „Tatry” z Ratułowa (woj. małopolskie),

II nagrodę w wys. 300 zł i małego drewnianego klepoka otrzymuje Muzyka Zespołu Regionalnego „Bystro Kicora” ze Starego Sącza (woj. małopolskie)

wyróżnienie w wys. 100 zł otrzymuje Kapela „Młodzi Jaślaniacy” z Jaślan (woj. podkarpackie).

 

W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH:

2 równorzędne I nagrody po 400 zł każda oraz 2 duże drewniane klepoki otrzymują:

Dzieciaki z Boguszyc (woj.łódzkie)

Zespół „Zobielsko Gromada” z Białki (woj. małopolskie),

2 równorzędne II nagrody po 300 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

zespół „Mali Lubatowianie” z Lubatowa (woj. podkarpackie),

Wokalny Zespół Ludowy z PMDKiS z Wielunia (woj.łódzkie)

3 równorzędne III nagrody po 250 zł każda otrzymują:

Małe Rożnowioki z Rożnowa (woj.małopolskie)

Dziecięcy Zespół Ludowy „Dębina” z Osjakowa (woj.łódzkie)

Grupa „Ani mali ani duzi” z Krężnicy Jarej (woj.lubelskie)

7 wyróżnień po 150 zł każde otrzymują:

Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej (woj. łódzkie),

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Rutka” z Cyganów (woj. podkarpackie),

Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Koniczynka” z Cyganów (woj. podkarpackie),

Zespół „Skowronki” z Nowosielec (woj. podkarpackie),

Zespół „Małe Lasowiaczki” z Bananowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie),

Zespół „Mali Gniewczanie” z Gniewczyny Łańcuckiej (woj. podkarpackie),

Zespół „Blinowianeczki” z Blinowa (woj.lubelskie).

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW TANECZNYCH:

I nagrodę w wys. 1000 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Regionalny Zespół „Tatry” z Ratułowa (woj. małopolskie),

2 równorzędne II nagrody w wys. po 700 zł oraz 2 małe drewniane klepoki otrzymują:

Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw” z Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie),

Zespół Regionalny „Małe Rożnowioki”  z Rożnowa   (woj. małopolskie),

III nagrodę w wys. 500 zł oraz małego drewnianego klepoka otrzymuje Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie) za tańce i zabawy przeworskie,

wyróżnienie w wys. 300 zł za tańce i zabawy przeworskie otrzymuje Zespół Pieśni i Tańca „Sokolanie” z Pilzna (woj. podkarpackie).

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW:

I nagrodę w wys. 200 zł oraz dużego drewnianego klepoka otrzymuje Maria Łukasiewicz
z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie),

2 równorzędne II nagrody po 150 zł każda oraz małe drewniane klepoki otrzymują:

Aleksandra Solarska z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie)

Anna Czekaj z Grochowego (woj. podkarpackie),

III nagrodę w wys. 100zł  otrzymuje Klaudia Pawlak z Ożarowa (woj. łódzkie),

5 równorzędnych wyróżnień po 50 zł każde otrzymują:

Julia Jaworska z Godziszowa (woj.lubelskie),

Kalina Różycka z Niedrzwicy Dużej (woj.lubelskie),

Justyna Kwiatkowska ze Starej Wojskiej (woj.łódzkie),

Patrycja Kacprzak z Boguszyc (woj.łódzkie),

Amelia Kwaśniewska z Rożnowa (woj.podkarpackie).

 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW:

I nagrodę w wys. 400 zł oraz małego drewnianego klepoka otrzymuje Adam Dragan
z Kolbuszowej (woj.podkarpackie),

II nagrodę w wys. 300 zł oraz małego drewnianego klepoka przyznano Annie Rydzik
z Grodziska Dolnego (woj.podkarpackie),

III nagrodę w wys. 200 zł oraz małego drewnianego klepoka przyznano Oliwii Spychel
z Leśnej Podlaskiej (woj.lubelskie),

3 równorzędne wyróżnienia po 100 zł każde otrzymują:

Aleksandra Rydzik z Grodziska Dolnego (woj.podkarpackie),

Maciej Citak ze Starego Sącza (woj.małopolskie),

Dobrosława Ziółek z Niedrzwicy Dużej (woj.lubelskie),

wyróżnienie w wys. 50 zł otrzymuje Bartłomiej Kaliński z Jaślan (woj.podkarpackie).

 

Przyznano także nagrodę dla najmłodszego uczestnika tegorocznego festiwalu: pluszowego misia ufundowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marka Mazura, a otrzymuje ją – Zosia Kiernia l. 4 z zespołu „Tatry” z Ratułowa.

Nagrody finansowe oraz rzeczowe –  drewniane klepoki zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwal został zorganizowany ze środków Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ze wsparciem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim
i  Powiatu Tarnobrzeskiego.

 

Uwagi końcowe:

Członkowie Jury podkreślają wysoki poziom zaprezentowanych programów podczas tegorocznego festiwalu. Można było zauważyć wielkie zaangażowanie i pracę, jaką włożyli

wszyscy wykonawcy w przygotowanie ww. prezentacji. Komisja wyraża także podziękowania instruktorom i opiekunom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie występujących podczas festiwalu. Dzięki ich pracy można było zobaczyć występy wielu utalentowanych dzieci, które umiejętnie kształtowane przez nich stają się uczestnikami przekazu tradycji, co jest działaniem istotnym w świetle konieczności ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury. Zwracamy jednak uwagę na bardziej adekwatny dobór repertuaru do wieku wykonawców, zgodność języka gwarowego i stroju z regionem, a także wystrzegania się manier wykonawczych niezgodnych z tradycją. Z tego względu Komisja widzi potrzebę organizowania festiwalu w kolejnych latach.

Jury wyraża gorące podziękowanie wszystkim instytucjom wspierającym organizację tego festiwalu, który rokrocznie przyciąga coraz więcej uczestników i widzów a Organizatorom gratuluje bardzo sprawnego przeprowadzenia imprezy.