Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam dobre serca mają – nowy projekt Chóru Chorus Familiaris

Chór Chorus Familiaris pozyskał środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”  na realizację projektu pt. „Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam dobre serca mają”. Projekt będzie realizowany dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „GAJ” w Woli Baranowskiej.

W ramach projektu przewidziano między innymi zakup nowego pianina, zorganizowanie warsztatów wokalnych dla obecnych  członków chóru, a w szczególności  dla osób, które zechcą dołączyć do grupy. Realizacja inicjatywy przyczyni się do podniesienia jakości śpiewu, poprawy wizerunku chóru oraz jego dalszego rozwoju. Chórzyści kolejny raz przygotują koncert patriotyczny na 11 listopada, podczas którego będzie możliwość posłuchania i zobaczenia  rezultatów naszej pracy. Zachęcamy osoby, które lubią śpiew, aby aktywnie włączyły się w realizację inicjatywy i przystąpiły do grupy.

Natomiast do osób uzdolnionych plastycznie skierowany jest konkurs na opracowanie logo chóru nawiązującego do nazwy. Logo – najlepiej jeśli byłoby wykonane w programie graficznym, ale równie dobrze mogą to być prace wykonane ręcznie. Wybrane i zaakceptowane logo będziemy umieszczać na rożnego typu akcesoriach i materiałach reklamowych. Dla osoby która wykona zwycięskie logo przewidziana drobna nagroda.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.