Kupili pianino i muchy, wybrali logo chóru – podsumowanie projektu Chorus Familiaris

Grupa nieformalna Chorus Familiaris zrealizowała  projekt pt. „Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,  tam dobre serca mają”  realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.  W ramach projektu odbyły się warsztaty wokalne, zakupione zostało pianino, muchy i poszetki dla panów, oraz teczki na nuty z logo. W ramach projektu zorganizowany został koncert dla mieszkańców z okazji 11 listopada, który zgromadził  liczną grupę mieszkańców.

Efekty projektu uczestnicy mogli zaprezentować podczas spotkania podsumowującego wszystkie zadania realizowane w ramach dwuletniego programu Podkarpacie Inicjatywy Lokalne w naszym województwie. Uroczysta konferencja odbyła się w MGOK-u 19 grudnia. Chór uświetnił spotkanie swoim występem, a pani Wioletta Durda-Chwałek opowiedziała o dokonaniach grupy.