Tradycyjna Choinka 2019 – regulamin konkursu

Już czekamy na Wasze prace! Rusza Konkurs Plastyki Bożonarodzeniowej „Tradycyjna Choinka” 2019. Poniżej znajdziecie regulamin tegorocznej edycji. Pamiętajcie, że Wasze dzieła mają być wykonane samodzielnie i najlepiej z wykorzystaniem tradycyjnych technik oraz naturalnych materiałów. Na wykonanie pięknych ozdób świątecznych macie sporo czasu, bo do 9 grudnia. Pamiętajcie o wypełnieniu metryczki i dostarczeniu oświadczeń RODO podpisanych przez rodziców.

Regulamin i kartę można pobrać klikając poniżej.

REGULAMIN Konkursu Plastyki Bożonarodzeniowej Tradycyjna Choinka 2019

RODO Tradycyjna Choinka 2019

A tutaj pełna treść regulaminu.

Regulamin Konkursu

Plastyki Bożonarodzeniowej

„TRADYCYJNA CHOINKA 2019”

  1. CELE KONKURSU:

– Kultywowanie zanikających tradycji naszego regionu.

– Popularyzacja obrzędowej twórczości plastycznej z wykorzystaniem dawnych technik i materiałów stosowanych w ozdabianiu choinek i innych ozdób związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz kartek.

– Rozwój zainteresowań, uzdolnień plastycznych i manualnych.

– Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i estetykę.

– Stworzenie możliwości twórczej aktywności oraz konfrontacji dzieci i młodzieży.

  1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z doroczną obrzędowością
i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

–  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski.

– Prace muszą być wykonane własnoręcznie, preferowane będą tradycyjne metody i techniki. Prace z użyciem półproduktów (gotowych kwiatków, plastikowych elementów itp.) nie będą oceniane przez komisję.

– Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

– Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych oraz tematycznych:

KATEGORIE WIEKOWE:

I KAT. PRZEDSZKOLE

II KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I – IV

III KAT. SZKOŁY PODSTAWOWE klasy – V – VIII

KATEGORIE TEMATYCZNE:

KAT. I – OZDOBY ŚWIĄTECZNE TRADYCYJNE (w tej kategorii oceniane będą szopki, stroiki, ozdoby choinkowe, pająki, „podłaźniki” i inne elementy wystroju związane z Bożym Narodzeniem)

KAT. II – KARTKI ŚWIĄTECZNE

KAT. III – OZDOBY WSPÓŁCZESNE

– Prace z czytelną metryczką (DUŻE DRUKOWANE LITERY) oraz wypełnionym formularzem RODO, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć w terminie do 9 grudnia 2019 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, pokój nr 5.

– Uprzejmie prosimy wychowawców/opiekunów o dostarczenie elektronicznych list uczestników konkursu w celu uniknięcia pomyłek.

  1. OCENA I NAGRODY

– Oceny prac dokonuje komisja konkursowa.

– Komisja dokonuje oceny według poniższych kryteriów:

* zgodność z tradycją i kulturą regionu,

* samodzielność wykonania,

* staranność i technika wykonania,

* ogólne wrażenie artystyczne.

– Najciekawsze i najładniej wykonane prace zostaną nagrodzone.

– Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

– Werdykt komisji jest ostateczny.

– Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w styczniu 2020 roku.

– Protokół komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie internetowej www.kulturalia.pl po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Prace pokonkursowe należy odebrać najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. Po tym terminie organizator nie odpowiada za nie.

– Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu.

– Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

– Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.