Harmonogram zajęć UTW 2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU semestr I 2019/2020

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian w harmonogramie

DATA Godz. wykład temat
3 październik

czwartek

17.00 Uroczysta inauguracja roku akademickiego

 

 
10 październik

Czwartek

 

17.00 Warsztaty z p. Albiną Róg Warsztaty z tworzenia florografów
17 październik

czwartek

17.00 Wykład otwarty Przepisy prawa rodzinnego, prawne aspekty dziedziczenia,  po co są  instytucje MOPR, MOPS
24 październik

czwartek

17.00 Monika Zając Warsztaty z Dolina Smaku Rzecz o hopkach i ziołach

 

5 listopad

wtorek

8.00 wyjazd

 

Wyjazd rekreacyjny na baseny mineralne do Solca

 

 

 

7 listopad

czwartek

17.00 dietetyczka Zasady zdrowego żywienia dorosłych i dzieci
14 listopad

czwartek

17,00 Spotkanie z zielarką Wiesławą Diakowską Podsumowanie projektu „ Za pan brat z ziołami i owocami- seniorzy eksperymentują i propagują zdrowy

styl życia.”

18 listopad

poniedziałek

6.00 zbiórka Wyjazd zadeklarowanych uczestników projektu do Przemyśla

 

Zajęcia na uczelni
21 listopad

czwartek

 

17.00 Policja Podsumowanie debaty nt. Bezpieczeństwo seniorów
28 listopad

czwartek

18.00   Andrzejki lasowiackie
5 grudzień

Czwartek

 

17.00 Spotkanie z B. Myśliwcem Podróżowanie jest fascynujące Indie
11 grudzień 8.00 Wyjazd rekreacyjny na baseny mineralne do Solca

 

Wyjazd do Solca
12 grudzień

czwartek

  Wykład otwarty – psycholog Odpowiedzialne wychowywanie wnuków

 

 

19 grudzień

17.00 Podsumowanie projektu BABCIU, DZIADZIU KOCHAJ ODPOWIEDZIALNIE SWOJE WNUKI – RAZEM PO ZDROWIE” 

 

9 styczeń 2020 17.00 Wykład i bezpłatne badanie wzroku Aby każdy dobrze widział. Jak uchronić się przed promieniowaniem UV. Nie bać się okularów progresywnych
16 styczeń 2020 17.00 wykład Główne koncepcje poznania na przestrzeni dziejów myśli filozoficznej – PWSZ Stanisław Lis
23 styczeń 2020   ferie  
25 styczeń 2020 sobota 20.00 Teatr Siemaszkowej Marlene Dietrich

 

28 styczeń 2020 wtorek 6.45 Wyjazd rekreacyjny na baseny mineralne do Solca Wyjazd do Solca
30 styczeń 2020   ferie  

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU semestr II 2019/2020

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian w harmonogramie

DATA Godz. wykład temat
6 luty 2020 17.00 wykład

 

Telemedycyna i teleopieka
13 luty 2020 17.00 wykład Chrystianizacja ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych