Harmonogram zajęć UTW listopad 2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU semestr I 2019/2020
(Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian w harmonogramie)

14 listopad czwartek 17. 00 Spotkanie z zielarką Wiesławą Diakowską –
Podsumowanie projektu „Za pan brat z ziołami i owocami- seniorzy eksperymentują i propagują zdrowy styl życia.”

18 listopad poniedziałek 6.00 zbiórka – Wyjazd zadeklarowanych uczestników projektu do Przemyśla – Zajęcia na uczelni

21 listopad czwartek 17.00 Policja – Podsumowanie debaty nt. Bezpieczeństwo seniorów

28 listopad czwartek 17.00 Andrzejki lasowiackie

5 grudzień czwartek 17.00 Wykład otwarty – psycholog – Jak wychowywać wnuki?

8 grudzień niedziela 16.00 koncert Teresy Werner – Rzeszów

12 grudzień czwartek – Zajęcia na uczelni w PWSZ w Tarnobrzegu

19 grudzień 17.00 Podsumowanie projektu
„BABCIU, DZIADZIU KOCHAJ ODPOWIEDZIALNIE SWOJE WNUKI – RAZEM PO ZDROWIE”