Sieć komputerowa MGOK-u – realizujemy projekt

Kupujemy sprzęty, montujemy, rozwijamy się. W MGOK-u trwa realizacja ministerialnego projektu z programu Infrastruktura domów kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim wzbogaca się o nowy sprzęt komputerowy. To efekt kolejnego projektu realizowanego w ośrodku, który ma na celu unowocześnienie placówki i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców. W ramach projektu „Sieć komputerowa MGOK-u w Baranowie Sandomierskim” zakupione zostaną nowe komputery biurowe oraz do pracowni dydaktycznych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, urządzenia sieciowe, kamery monitoringu, a także elementy nagłośnienia do sali kameralnej.

– Projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem działań podjętych przez ośrodek oraz gminę, dzięki którym w zeszłym roku udało się wyremontować salę widowiskową i bibliotekę oraz zakupić nowoczesny sprzęt, w tym komputery do biblioteki – mówi dyrektor Renata Domka. – Niestety do tej pory nie udało się wyposażyć w sprzęt komputerowy pracowni i biura, ani zamontować nowoczesnego monitoringu, stąd konieczne jest dofinansowanie.

Projekt ośrodka złożony do programu Infrastruktura domów kultury został pozytywnie oceniony i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dotacji to 30 tys. zł netto.

rd