Jan Puk i świat jego zabawek

Artysta ludowy, rzeźbiarz, lasowiak, regionalista, poeta Jan Puk odwiedził baranowski MGOK. Spotkał się z dziećmi i mieszkańcami gminy.

Jan Puk opowiedział zebranym – mieszkańcom gminy i uczniom Zespołu Szkół i Placówek wraz z nauczycielami – o swojej wielkiej pasji, czyli rzeźbie w drewnie. Głównie – o dawnych zabawkach, które wykonuje własnoręcznie od kilkudziesięciu lat. Wiele z nich dla uczestników spotkania było ciekawostką i sporym zaskoczeniem. Dzieci pytały o przeznaczenie różnych przedmiotów, jak się je wykonuje, skąd pan Jan bierze na nie pomysły i ile trwa ich realizacja. Rzeźby przedstawiające roboty polne były okazją do porozmawiania o dawnych wiejskich pracach, np. o wiosennej orce, żniwach, czy mieleniu ziarna na mąkę w młynie. Dzieci mogły także zobaczyć dawne wiejskie ubrania. Największe zainteresowanie wzbudziła ruchoma postać człowieka rżnącego drzewo. Projekt tej zabawki zajął pierwsze miejsce w VII Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną w Bielsku-Białej, w którym wzięło udział pół tysiąca twórców z różnych stron świata. Gość podkreślał, że jego zabawki znajdują się w domach, muzeach, centrach kultury niemal na całym świecie, a teraz także w Baranowie Sandomierskim.

Jan Puk opowiedział także o innej swojej pasji – poezji. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać jego najnowszych wierszy, które wkrótce zamierza wydać. Wiele w nich wspomnień z dzieciństwa, poeta zachwyca się pięknem polskiego krajobrazu, odwołuje do najważniejszych wartości: ojczyzny, Boga, rodziny.

Spotkanie było także okazją do podziękowania artyście za podarowanie cennej i unikalnej kolekcji zabawek i rzeźb dla MGOK-u. Dyrektor Renata Domka i Lasowiaczka Barbara Sroczyńska wręczyły gościowi pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominki.

Wystawę dzieł Jana Puka można oglądać na stałe w ośrodku.