Konkurs poetycki „Życie wierszem pisane”

Zapraszamy poetki i poetów z naszej gminy  do  udziału  w  konkursie.

Poniżej pełna treść regulaminu oraz wersja do ściągnięcia wraz z formularzem oświadczeń RODO.

Regulamin konkurs poetycki 2019

RODO Konkurs poetycki Życie wierszem pisane 2019

 

Regulamin Konkursu Poetyckiego

„Życie wierszem pisane” 2019

 1. CELE KONKURSU:

– rozwój zainteresowań i uzdolnień literackich,

– uwrażliwienie na piękno i estetykę poezji,

– motywowanie do pracy nad rozwijaniem własnych zdolności,

– stworzenie możliwości twórczej aktywności.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu poetyckiego nawiązującego tematycznie do tytułu „Życie wierszem pisane”.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, ma charakter otwarty.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy własnego autorstwa, które nie były publikowane (także w internecie), ani nagradzane w innych konkursach.
 • Każdy uczestnik może przedstawić od jednego do trzech wierszy, dowolnej długości.
 • Wiersze należy przedstawić na arkuszu A4 w formie wydruku komputerowego.
 • Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), a do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne autora: imię, nazwisko i wiek wykonawcy, numer telefonu, a w przypadku dzieci także: klasa, szkoła/biblioteka, opiekun artystyczny (jeśli taki jest). Do danych należy dołączyć podpisane oświadczenia RODO
  (załącznik nr 1).
 • Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE:

I kat. – szkoły podstawowe klasy IV – VII

II kat. – szkoły podstawowe klasa VIII i szkoły średnie

III kat. – dorośli

 1. TERMIN:

Prace należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. do Biblioteki Głównej w Baranowie Sandomierskim – MGOK, ul. Fabryczna 39, bądź do jednej z filii: w Woli Baranowskiej, Dąbrowicy lub Suchorzowie.

 1. OCENA I NAGRODY:
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2019 r.
 • Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja konkursowa.
 • Komisja dokonuje oceny według poniższych kryteriów:

* samodzielność wykonania,

* oryginalność w podejściu do tematu,

* kreatywność w stosowaniu form wyrazu,

* poprawność językowa.

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, najlepsze utwory zostaną opublikowane,
  a ich autorzy otrzymają nagrody.
 • Werdykt komisji jest ostateczny.
 • Protokół komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie internetowej kulturalia.pl po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator nie zwraca złożonych do konkursu prac.
 • Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na jego publikację.
 • Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

Szczegółowe informacje: