Konkurs na zakładkę do książki „Lasowiackie źródła”

Wraca nasz Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Zakładkę do Książki. W tym roku głównym hasłem, do którego mają nawiązywać projekty są „Lasowiackie źródła”. Poniżej pełna treść regulaminu oraz niezbędne oświadczenia dla uczestników do ściągnięcia. Wszystkie dokumenty można też otrzymać w MGOK-u.

Regulamin zakładka Lasowiackie źródła 2019

RODO Konkurs zakładka Lasowiackie źródła 2019

Regulamin Konkursu Plastycznego

na najpiękniejszą zakładkę do książki

„Lasowiackie źródła”

 1. CELE KONKURSU:

– promocja czytelnictwa,

– rozwój zainteresowań, uzdolnień plastycznych i manualnych,

– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i estetykę,

– stworzenie możliwości twórczej aktywności oraz konfrontacji dzieci i młodzieży,

– upowszechnianie wiedzy na temat lasowiackiej kultury ludowej.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki związanej z tematem: „Lasowiackie źródła”.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski.
 • Prace muszą być wykonane własnoręcznie, na sztywnym papierze, zgodnie z następującymi wytycznymi:

* wysokość – 19 cm

* szerokość – 6 cm.

 • Technika dowolna.
 • Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
 • Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE:

I kat. – przedszkole

II kat. – szkoły podstawowe klasy I – III

III kat. – szkoły podstawowe klasy IV – VI

IV kat. – klasa VII – VIII

 • Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i wiek wykonawcy (bądź klasę), szkoła/biblioteka, opiekun artystyczny (jeśli taki jest) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tzw. RODO (załącznik do niniejszego regulaminu).
 1. TERMIN:

Prace należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. do Biblioteki Głównej w Baranowie Sandomierskim – MGOK, ul. Fabryczna 39, bądź do jednej z filii: w Woli Baranowskiej, Dąbrowicy lub Suchorzowie.

 1. OCENA I NAGRODY:
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2019 r.
 • Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja konkursowa.
 • Komisja dokonuje oceny według poniższych kryteriów:

* zgodność z tematem konkursu,

* samodzielność i staranność wykonania,

* oryginalność w podejściu do tematu,

* kreatywność w stosowaniu form wyrazu i/lub techniki,

* ogólne wrażenie artystyczne.

 • Nagrodzona zakładka zostanie wydrukowana w drukarni i udostępniona jako materiał promocyjny wszystkim czytelnikom gminnych bibliotek.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
 • Werdykt komisji jest ostateczny.
 • Protokół komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie internetowej kulturalia.pl po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
 • Prace zostaną wyeksponowane w Galerii emgok w Baranowie Sandomierskim.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator nie zwraca złożonych do Konkursu prac.
 • Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 • Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

Szczegółowe informacje: